Tjörn kommuns logga, till startsidan

Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser

Stora delar av Tjörn är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten. Här hittar du några av våra antagna detaljplaner.

Hittar du inte detaljplanen du letar efter?

En del av våra detaljplaner är inte publicerade på webben ännu men det går att ta del av dem på andra sätt. Kontakta gärna plan- och byggavdelningen så hjälper vi dig vidare.

Kontakt

Planavdelningen

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2019-12-04

Nuläge:

Antagen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhetsområde i Svanvik för fler verksamheter såsom småskalig och ej störande verksamhet. Anledningen är att stärka den lokala arbetsmarknaden och bemöta den ökade efterfrågan på verksamhetslokaler i kommunen.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2020

Planhandlingar och övriga handlingar


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet