Tjörn kommuns logga, till startsidan

Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du antagna detaljplaner i bokstavsordning. Här beskrivs syfte med detaljplanerna och i vissa fall finns handlingar finns för nedladdning. Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium.

Malagaområdet, Skärhamn

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Planhandlingar

Övriga handlingar


Tångeröd 2:18

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

Planförslaget syftar till att möjliggöra nybygg­nation av bostäder samt äldreboende alternativt en förskola inom tidigare åkermark. Bostäderna avses främst bestå av kedjehus och flerbostadshus. Planen ger också möjlighet till avstyckning av ett antal nya villatomter.

Planhandlingar

Övriga handlingar


Ävja 1:29 m fl

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund. Planen möjliggör för 3 nya bostäder i form av friliggande villor, norr om Almösundsvägen, utmed ny lokalgata.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet