Tjörn kommuns logga, till startsidan

Föredrag för Tjörns konstförening

Veckans kulturaktör!

En stor, och viktig, del av kulturutbudet i kommunen arrangeras av föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Under rubriken "Veckans kulturaktör" kan du läsa mer om alla fantastiska initiativ som finns på Tjörn.

Tjörns Konstförening

Tjörns Konstförening bildades i början av 60-talet och har sedan dess varit en viktig del av kulturlivet på Tjörn. Föreningens syfte är att öka förståelsen för konst genom att stödja människors bildarbete, arrangera utställningar, föredrag, konstresor och studiecirklar.

Kurser och utbildningar

Föreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar som i stor omfattning stödjer det konstnärliga livet i Sverige genom kurser, utbildningar och utgivning av Sveriges största konsttidskrift, Konstperspektiv. Sveriges Konstföreningar köper in konst för ca 120 miljoner kronor årligen som kommer konstnärer tillgodo, stödjer deras kulturgärningar och blir till glädje för alla de medlemmar som vinner denna konst i föreningslotterier landet runt.

Utställningar och konstresor

Varje år arrangeras en sommarutställning där man visar en eller flera intressanta konstnärer. En liten konstresa arrangeras i januari och en längre konstresa under våren med besök på gallerier, museer eller hemma hos konstnärer. På hösten, v 40 görs också en konstresa till någon närliggande orter tex Borås.

Skulpturer i koppar, konstresa med Tjörns konstförening

Konstresa med Tjörns konstförening

Konst lottas ut till medlemmar

Stora delar av medlemsavgiften används till inköp av konst som lottas ut till medlemmar vid föreningens årsmöte.

Bli medlem
2023 är föreningen ca 165 medlemmar. Medlemsavgiften om 200:- för enskilda och 300:- för par. Bankgiro 5500 – 8171 eller Swish 123 09 55 971.

Tidigare presentationer och fler kulturaktörer på Tjörn

Tjörns Hembygdsförening

Tjörns Hembygdsförening bildades 1939 och har sitt säte på gården Bräcke som ligger mitt på Tjörn. Området är en kulturbygd och det visar inte minst närheten till gravfält, en dös från stenåldern och hällristningar. Gården Bräcke har anor från 1300-talet och har bl.a. tillhört Margaretha Hvitfeldt. År 1947 köptes gården av föreningen som då startade sin verksamhet här. Under årens lopp har ett antal för Tjörn historiska byggnader flyttats hit.

Det här hittar du på Bräcke:

  • Mangårds- och ekonomibyggnader
  • Ryggåsstuga
  • Enkelhus
  • Ett hus med skolsal och smedja
  • Utomhusscen
  • Lanthandel
  • En samlingslokal, färdigställd 2022, som tillkommit efter en större donation till föreningen.
  • En permanent utställningslokal, först och främst för donatorns och modedesignern Elinor Bartholdzons klädsamling, men även en del av museets textilier.

Föreningen har även ansvar för Fjällebro och Stordals kvarnar samt stenstugan på Säby ö.

Hyr gärna samlingslokalen
Lokalen har serveringskök och plats för 100 personer vid bord och kan hyras för privata tillställningar.

Ett stort antal föremål

Hembygdsföreningen har också ett stort antal föremål och bilder som är skänkta till föreningen och visas söndagar i juli - augusti samt vid besök av olika intressegrupper. Utställningarna förändras fortlöpande då föremålen är för många för att visas samtidigt.

Kläder från utställningen på Bräcke

Olika aktiviteter året runt

Bland föreningens årliga aktiviteter på Bräcke hembygdsgård, kan nämnas Kosläpp i samarbete med LRF, växtmarknad i samarbete med Tjörns trädgårdsförening, valborgs- och midsommarfirande, Barnens dag samt berättarkvällar och olika föreläsningar. Biodlarna har ett litet hus och verksamhet här och Tjörns släktforskare har sina anbytarträffar här.

Midsommarfirande på Bräcke

Midsommarfirande på Bräcke

Alla femteklassare besöker Bräcke

Hembygdsföreningen samarbetar med Tjörns skolor vilket innebär att öns alla femteklassare, en klass per dag, får komma på besök till gården för att lära sig om Tjörns sillperiod och pröva på hur arbetet inom olika verksamheter gick till "förr i tiden".

Bli medlem

Som medlem hjälper du till att bevara det ”tjörnska” kulturarvet!
Betala 150 kr för enskild eller 200 kr för familj till bankgiro 5807-3412 eller swisha till 123 346 64 14. Glöm inte namn, adress och e-postadress! Välkommen!

Kontaktuppgifter

För att hyra samlingslokalen kontakta
Margaretha Olofsson tfn 070-778 80 45

Åstols Samhällsförening

Åstol är en levande ö som präglas av gemenskap, trivsel och god livskvalitet. En stor del av föreningens uppgift är att värna om och utveckla Åstols kulturarv och kulturliv. Samhällsföreningen driver alla badplatser på ön och driver kulturella aktiviteter, som hembygdsmuseum, bibliotek, konstgalleri med musikkvällar och föreläsningar.

Idag har Åstol lite drygt 160 åretruntboende invånare, med en desto större deltidsboende befolkning och ett stort antal besökare. Genom kontakter med kommun, region och omkringliggande samhällen i frågor kring miljö, social service, kommunikationer, boende och kultur verkar Åstols Samhällsförening för ett levande samhälle året runt.

Åstols hembygdsgrupp

Åstols hembygdsgrupps synliggör och utvecklar öns kulturarv. Den starka kulturella skärgårdsidentiteten värnas och bidrar till en gemenskap och livskvalitet.
För att bevara öns särart och stärka samhällsbygget dokumenterar hembyggdsgruppen öns historia och utveckling till nya generationer, boende och besökande. Museet har permanenta utställningar om öns rika fiskehistoria och den roll kvinnorna spelade hemma då deras män var ute och fiskade.

Hembygdsgruppen arrangerar kulturvandringar på ön och föreläsningstillfällen, oftast på Åstols Café. Hembygdgruppen har skapat en mycket populär Facebook-sida om Åstols historia både i berättande form och med bilder.

Galleri Insikten, Röda stugan

Galleri Insikten, Röda Stugan ligger högt upp på berget med utsikt över Pater Noster och västerhavet. Det är en magisk utställningslokal som inspirerar såväl konstnärer som besökare. Galleriet har flera tusen besökare och arrangerar fyra utställningar under sommaren och drivs av en grupp personer som arbetar helt ideellt. En del av medlen från konstnärernas försäljning går oavkortat till Åstols Samhällsförenings arbete. Galleriet representerar konstnärer med olika tekniker som till exempel målning, keramik, smide och textil.

I anslutning till utställningarna arrangeras konstnärssamtal och musikkvällar och sommarens program för 2023 är redan bokade.

Fristående arrangemang

Åstols Samhällsförening arrangerar och stödjer flera arrangemang på ön. Föreningen har till exempel bidrag till sommarteater (regi Åstols Trädgårdsförening) och musik- och föreläsningskväll med Emil Jensen (musiker och poet) och Isabella Lövin (författare till Oceankänslan) med miljö och hav i fokus. Föreningen stödjer också Lilla Havskolan för barn som bedrivs av Susanna Leibovici från Tjörnekalv. Åstols Samhällsförening är medsökande i ett LEADER-projekt i en förstudie om att bygga en hållbar och egenförsörjande bastu på Åstol.

Elin Sundberg vänförening

På självaste Elindagen, den 31 juli 2005, bildades Elin Sundbergs vänförening. I dag har föreningen ca 200 medlemmar. Vänföreningen medverkar bland annat till att Elins hus, museet Villa Solfrid, samt att hennes arkiv bevaras och vårdas. Det viktigaste är att göra berättelsen kring denna speciella kvinna känd. Elin levde mellan 1880 – 1965 och var rösträttskämpe, nykterhetsaktivist, vegetarian, teosof, örtkunnig, lärare, egen företagare, politiker mm.

Flera arrangemang under året

Föreningen anordnar olika typer av guidningar. I en av dramaguidningarna dyker Elin själv upp, i huset och i trädgården. Det blir också föreläsningar, berättarkvällar, teater, musikuppträdanden mm hela året. Varje lördag i juli månad serveras det Öktekaffe med nåt spännande inslag samt hembakat fika i trädgården. I källaren pågår keramikutställning hela juli och den 31 juli firas alltid Elindagen med kaffe, tårta och allsång.

Café och trädgård

Alla medlemmar är välkomna att vara med i föreningens olika arbetsgrupper. Trädgårdsgruppen jobbar för att försöka återställa trädgården. Cafégruppen ordnar fika, studiecirkeln Tjörns rösträttskvinnor letar efter de kvinnor som skrev på uppropet för kvinnlig rösträtt och i guidegruppen ingår de som vill guida.

Vem var Elin Sundberg?

Vem den spännande och kompetenta personen Elin var läser du bäst på hemsidan eller får berättad genom ett besök på Villa Solfrid!

Medlemmar från styrelsen.

Tjörns filmstudio är en ideell förening som visar kvalitetsfilm från hela världen. Föreningen bildades 2022 för att det uppstått ett tomrum efter nedläggningen av Tjörns biograf. Det fanns tidigare en filmstudio i Skärhamn som under några år var sluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Tjörns filmstudio bygger vidare på det men med ny föreningskraft. Genom att vara medlem i SFF får vår egna medlemmar möjlighet att ta del av det utbud av evenemang som ordnas av SFF.

För att se filmerna krävs medlemsskap som kostar 150 kronor/termin, då ingår alla filmerna. Alla över 15 år är välkomna som medlemmar. Filmerna visas på tisdagar en gång i månaden och startar kl 18.30. Före filmen finns fika att köpa på Restaurang Vattens kafé.

Om vår visningslokal

Eftersom det inte finns någon befintlig biograf på Tjörn visar vi våra filmer på Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6.

Filmvisningar för Tjörns filmstudio våren 2023

Invigningsfest på Nordiska Akvarellmuseet

Kontakt

Isabelle Felczak

Kultursamordnare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet