Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Det kan uppstå problem med inomhusmiljön i ditt boende, i skolan, på en idrottsanläggning eller i en offentlig lokal. Det kan till exempel vara problem med fukt, temperatur, buller, lukt eller radon. Här finns information om riktvärden, hur du går till väga för att anmäla ett problem samt information till dig som bedriver en verksamhet.

Radon

Radon är en osynlig lukt- och smakfri gas. När gasen koncentreras i inomhusmiljön kan den påverka din hälsa. Radon finns naturligt i luft, mark och vatten. Här finns information om hur radon mäts, vilka riktvärden som finns och en karta över riskområden på Tjörn.

Mätning och riskområden för radon

Vedeldning

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. För att förebygga att grannar blir störda av din eldning är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Eldning i braskaminer/pannor i tätbebyggda områden kan leda till problem med luftvägsirritationer, dålig lukt och nedsmutsning. Detta är varken bra för luftkvaliteten eller grannsämjan. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt!

Det är viktigt att du visar hänsyn mot dina grannar. Om förbränningen är dålig kan astmatiker och andra som är känsliga för rökgaser få besvär av vedröken. Särskilt drabbade är de som har hus med fläktstyrd ventilation där luften tas in på ett enda ställe.

Checklista för bra förbränning

Här är några saker du kan kolla för att se om förbränningen är bra eller om förbränningen behöver förbättras.

Är förbränningen bra?

Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken.

Tips för att få en bättre förbränning

  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Vid dålig lufttillförsel ökar utsläppen av bland annat sot och tjära till luften.
  • Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant och tänd i toppen.
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd innan mer ved läggs på.
  • Braselda. Det är bättre att elda rejält en gång vid maximal effekt än att ”pyrelda” under hela dagen. Det kräver visserligen en ackumulatortank, men tanken både minskar arbetsinsatsen och är bra för miljön. Utsläppen minskar upp till 90 procent om du ansluter en ackumulatortank.
  • Lär känna din eldningsanläggning. Det kan behövas viss övning för att uppnå ett bra eldningsresultat. Rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer för att bedöma om du eldar rätt.
  • Använd inte fuktig ved.
  • Elda inte avfall. Det är förbjudet.

Om vedeldningen orsakar problem

I områden där husen ligger nära varandra kan vedeldning med dålig förbränning leda till störningar för grannar. Det är därför viktigt att prata med varandra och ta hänsyn. Om problemen kopplade till vedeldning i ett område fortsätter, kan du använda klagomålsformuläret nedan.

Inomhusluft och ventilation

Inomhusluftens kvalitet beror både på kvaliteten på utomhusluften och på vilka föroreningar som finns inomhus. Inredningsmaterial, matlagning, rökning, husdjur och liknande kan påverka inomhusluften. Dessa ämnen kan ibland lukta och irritera trots att halterna är låga. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Exempel på hälsoeffekter på dålig inomhusluft:

För att säkerställa ett bra inomhusklimat, i offentliga miljöer och i flerbostadshus, ska obligatorisk ventilationskontroll, OVK, göras. Funktionskontrollen utförs av konsulter eller av andra experter som anlitas av fastighetsägaren.

Gränsvärden och mätningar

För att kunna bestämma ljudnivåer eller luftens kvalité kan mätningar eller beräkningar behöva göras. Resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer, gränsvärden och riktvärden för att bedöma om störningen kan vara skadlig.

Buller

Allt oönskat ljud kallas buller. Vad som uppfattas som buller varierar därför från person till person.

Bullerstörningar kan göra dig trött, irriterad, stressad och även sänka din prestationsnivå. Buller kan också orsaka olika hörselskador som till exempel:

Vanliga bullerkällor är:

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att ljudnivån inte överstiger de gällande riktlinjerna. Om du har problem med buller i din bostad ska du i första hand kontakta den som orsakar bullret. Hjälper inte det och störningen inte är tillfällig kan du använda nedanstående formulär för ditt klagomål.

För att kunna bedöma om ljudet är för högt använder miljöförvaltningen riktvärden från Naturvårdsverket (för utomhusbuller) och från Folkhälsomyndigheten (för inomhusbuller).

Ansvar och tillsyn på offentliga lokaler

För din hälsas skull bedriver miljöavdelningen tillsyn över bland annat flerbostadshus, skolor, vårdlokaler och skönhetssalonger. Den som driver verksamheten har ansvaret att kontrollera sin verksamhet och följa upp hur den påverkar människors hälsa.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 augusti 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet