Tjörn kommuns logga, till startsidan

Eget vatten

Har du egen brunn eller ett vattenverk ansvarar du för dricksvattnets kvalitet. Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det finns riktvärden för vad som är god vattenkvalitet.

Provtagning

Du som har egen brunn ansvarar själv för att göra provtagningar på ditt vatten.

Analysera ditt dricksvatten

Regler för dricksvatten och egen brunn

Vilka regler som gäller för ditt dricksvatten beror på hur mycket vatten du producerar, till hur många och till vem du levererar.

Dricksvattenproduktion i liten skala

Har du egen brunn eller ett eget vattenverk och uppfyller samtliga kriterier nedan så har du en dricksvattenproduktion i liten skala.

Din brunn eller ditt vattenverk:

Om du uppfyller kriterierna ovan för dricksvattenproduktion i liten skala, behöver du inte anmäla din anläggning till miljöavdelningen. Du ansvarar själv för att följa livsmedelsverkets råd om vatenkvalitet.

Miljöavdelningen rekommenderar att du regelbundet kontrollerar ditt brunnsvatten genom att ta ett vattenprov som du skickar på analys till ett laboratorium. Kontaktuppgifter till laboratorium finns i kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Har du egen brunn eller ett eget vattenverk och uppfyller någon av kriterierna nedan så omfattas du av kraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2022:12.

Din brunn eller ditt vattenverk:

  • Producerar i genomsnitt 10 kubikmeter per dygn eller mer
  • Försörjer 50 personer eller fler oavsett produktionsmängd
  • Levererar vatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet*.

*Exempel på kommersiell eller offentlig verksamhet:

  • Du äger en fastighet med lägenheter som du hyr ut
  • Du förser en campingplats, bygdegård eller en samfällighet med dricksvatten
  • Du eller din ideella förening ansvarar för en uthyrningslokal där de som hyr har tillgång till ett kök
  • Du förser ett livsmedelsföretag med dricksvatten

Anmäl till miljöavdelningen
Uppfyller du någon av kriterierna ovan så ska du anmäla din dricksvattenanläggning till Miljöavdelningen. Kontakta Miljöavdelningen för mer information.

Lämna undersökningsprogram och faroanalys
Du ska kontrollera ditt vatten, göra regelbundna undersökningar och identifiera faror som ska förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Det görs i ett undersökningsprogram och en faroanalys som lämnas till miljöavdelningen via en blankett. Därefter ska undersökningsprogram och faraoanalys godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Kontakta Miljöavdelningen för mer information.

Följ livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
En egen brunn eller ett eget vattenverk räknas som en dricksvattenanläggning. Du ska därför följa livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Har du små barn och en egen brunn kan du få hjälp med ett kostnadsfritt prov av vattnet för att ta reda på fluorhalten. Om tänderna får för mycket fluor via dricksvattnet under den tid de bildas vid 0-6 år kan det bli en störning i tandemaljen. Denna förändring visar sig oftast som vita fläckar, dental fluoros och är ovanlig i Sverige. Vänd dig till närmaste Folktandvårdsklinik eller barnhälsovård för hjälp med provtagning.

Nu har du som brunnsägare möjlighet att själv registrera din brunn i Kartvisaren Brunnar om den inte redan finns inlagd. Där finns ett register över brunnar i Sverige.

Vinsterna med att ha din brunn registrerad är flera

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Chanserna ökar för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.
  • Registreringen ger en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet vid borrning. Din brunn kan därför redan finns registrerad. I brunnsarkivet hittar du i så fall den information som finns inlagd om brunnen.

Kontakta miljöavdelningen vid frågor

Du kan kontakta miljöavdelningen för att få hjälp och råd om hur du ska hantera ditt egna dricksvatten både som privatperson och företagare.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet