Tjörn kommuns logga, till startsidan

Trafik och gator

Här kan du läsa om allt som rör vägar. Både den du kör bil på och den du går eller cyklar på. Vilka trafikregler som gäller på Tjörn, vem som ansvarar för vägen, hur du felanmäler ett problem på en väg, när plogbilen kommer och vad som händer med skrotbilar på vägen.

Cykelvägar och cykelleder

Om cykelvägar, cykelleder och trafikregler för cykel på Tjörn.
Cykla

Häckar och buskage

Du som äger en fastighet är skyldig att se till att det blir säkert för trafikanter på gatan utanför din fastighet. Här kan du läsa om vad som gäller för plank och växter ut mot gatan.
Häckar och buskage

Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

På Tjörn gäller de generella trafikreglerna som är samma i hela Sverige. Men det finns också många lokala trafikregler. Dessa beskrivs i de lokala trafikföreskrifterna. Kontakta trafikingenjören på Tjörns kommun om du vill veta mer om dessa.

Säkerhet på vägar

Inom Tjörns kommun vill vi att kommuninvånare och besökare ska uppleva en säker och trygg trafikmiljö. Vi satsar lite extra på att bygga ut gång- och cykelbanor för att höja trafiksäkerheten, uppmuntra till bättre hälsa och underlätta utflykter på vår ö.

Om du vill anmäla en akut vägskada som innebär en olycksrisk om den inte åtgärdas ska du kontakta kundcenter. När kundcenter inte har öppet kan du kontakta tjänsteperson i beredskap (TIB).

Är vägskadan inte akut ska du felanmäla.

Vem ansvarar för vägen?

Vem som ansvara för vägen har betydelse till exempel när du ska söka öppningstillstånd, rapportera en övergiven bil eller vill veta vem som ska ploga vägen. Här kan du läsa om vem som ansvarar för olika typer av vägar på Tjörn.

Tjörns kommun har ansvar för ett fåtal vägar:

 • Vägen till Vallhamn (från rondellen)
 • Vägen till återvinningscentralen
 • De stora gång- och cykelvägarna mellan Skärhamn och Aröd samt Kållekärr och Gamla Myggenäs.

  • Stora leder
  • Genomfartsvägar
  • Vägar till samhällsnyttiga funktioner

  Det gäller även:

  • Väg 160 (Tjörnbroarna till Skåpesund)
  • Väg 169 (Myggenäs korsväg till Rönnäng)
  • Genomfarten i Skärhamn (Hamngatan och Storgatan)

  Trafikverket ansvarar även för vägar som historiskt har varit viktiga. Därför hittar du också en del småvägar under Trafikverkets ansvar. Om du har synpunkter på eller vill felanmäla någon av Trafikverkets vägar är det Trafikverket du ska kontakta.

  Vägföreningarna har hand om drift och underhåll för nästan alla övriga vägar som inte kommunen eller trafikverket ansvarar för. Det finns ett fyrtiotal vägföreningar på Tjörn. Förmodligen är du med i någon av dem. Om du har synpunkter eller vill göra en felanmälan om exempelvis sandning, skottning, eller trasig gatubelysning ska du kontakta vägföreningen för vägen.

  Vinterväghållning och plogbilen

  När vägar plogas, saltas och sandas beror på vad det är för typ av väg och vem som ansvarar. Fastighetsägare i Tjörns kommun kan hämta grus under vintersäsongen.

  Varje fastighet får hämta 100 kg. Du måste själv lasta och ha med eget kärl.

  Gruset kan hämtas under vintersäsongen vid följande platser:

  • Lilla Askerön – parkeringen vid återvinningsstationen
  • Styckens, Skärhamn – återvinningsstationen
  • Ishallen, Rönnäng – parkeringen
  • Fridas Hage, Häggvall – parkeringen vid rondellen
  • Linneviken, Kyrkesund – återvinningsstationen
  • Myggenäs, grusplanen snett emot skolan – vid gång- och cykelbanans utfart.

  Hur ofta plogning, saltning och sandning sker på landsvägarna som Trafikverket ansvarar för regleras av Trafikverket utifrån hur väl trafikerade vägarna är. Eftersom det är lite trafik på Tjörn är landsvägarna lågt klassade. Därför kan det ibland dröja innan plogning och halkbekämpning påbörjas.

  Tjörns kommun ansvarar för vinterväghållning på gång- och cykelvägarna mellan tätorterna samt vissa parkeringar. För övriga vägar på Tjörn ansvarar respektive lokal vägförening.

  Övergivna fordon

  Övergivna fordon är ibland uppställda på oönskade platser i kommunen. Det är i första hand fordonsägaren som är ansvarig att flytta fordonet om det inte går att använda och står på en olämplig plats. Om inte ägaren till fordonet är anträffbar är det den som är ansvarig för platsen den står på som tar hand om ärendet.

  På vägar som trafikverket ansvarar för är det Trafikverket som ska ta hand om bilen.

  På vägar eller torg, parker och allmänna platser som kommunen ansvarar för är det kommunen som ska ta hand om bilen.

  Kontakt

  Tjänsteperson i beredskap, TiB
  tib@tjorn.se
  0304-60 12 12
  0304-60 12 18


  Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 november 2023

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet