Tjörn kommuns logga, till startsidan

Gymnasial yrkesutbildning

GR Vux är Göteborgsregionens regionala yrkesutbildningar som anordnas av olika kommuner inom GR. Utbildningarna är sökbara för alla invånare som är folkbokförda i någon av medlemskommunerna. Du behöver alltså inte bo i kommunen som anordnar utbildningen.

Stora möjligheter till anställning efter genomförd utbildning

De regionala utbildningarna tas fram i samverkan med arbetsgivarna i Göteborgsregionen. På så vis säkerställs att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och ger de kompetenser som efterfrågas. Göteborgsregionens yrkesutbildningar är en viktig del i regionens kompetensförsörjning och riktar sig mot branscher med stort behov av yrkesgymnasialt utbildad personal. Det innebär att du har stora möjligheter att få anställning efter avslutad utbildning!

Tjörns kommun anordnar inte egna yrkesutbildningar men ingår i Göteborgsregionens samverkan. Kommuninvånare från Tjörn kan därför söka alla yrkesutbildningar som erbjuds inom GR vux.

Kursutbud och ansökan till GR Vux

Du kan se vilka utbildningar som erbjuds samt göra din ansökan via GR vux hemsida.

Om du läser en utbildning som benämns yrkesvux innebär det att utbildningen vanligtvis är lärarledd och sker i skolan, men ibland får du även studera hemma. I utbildningen ingår alltid en viss del arbetsplatsförlagt lärande (apl). På så vis får du möjlighet att testa yrket i praktiken, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.

En lärlingsutbildning innebär att upp till 70 % av utbildningen sker på en arbetsplats. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen. Du deltar i företagets ordinarie verksamhet, vilket innebär att du följer de arbetstider och regler som företaget bestämt. Utbildningen passar dig som är bra på att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

I en yrkesutbildning med språkstöd kombineras den gymnasiala yrkesutbildningen med studier i svenska, sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån dina kunskaper. Utbildningen vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Under utbildningen läser du även yrkessvenska för att lära dig mer om yrket.

En yrkesutbildning med språkstöd är främst riktad till dig som läser sfi nivå C-D och grundläggande svenska som andraspråk.

En flexutbildning innebär att du läser större delen av utbildningen på distans. Du behöver komma in till skolan för vissa lektioner men inte alla dagar i veckan.

En yrkesutbildning som benämns komplettering vänder sig till dig som redan har vissa förkunskaper med dig inom ett yrkesområde. Du läser endast de kurser du saknar.

Om du tidigare har arbetat med ett yrke men saknar betyg eller intyg som visar dina kunskaper kan du ansöka om validering. Det innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor. Efter genomförd validering får du betyg eller intyg på dina kunskaper. I vissa fall erbjuds du att komplettera dina kunskaper med utbildning för att uppnå fullständig yrkeskompetens.

Valideringen är avgiftsfri, men du får själv köpa ev. kursmaterial som behövs.

Kontakt

Anna-Maria Olausson

Verksamhetskoordinator


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet