Tjörn kommuns logga, till startsidan

Missbruk och beroende

Missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar är allvarliga problem för din hälsa, ditt yrkesliv och dina relationer. Har du ett beroende eller missbruk har du rätt till stöd från kommunen.

Rådgivning och hjälp till vuxna – Socialmedicinska mottagningen för dig över 18 år

Som vuxen kan du vända dig direkt till vår socialmedicinska mottagning för att få hjälp. Du kan även vända dig till sociala kontoret för att få hjälp att komma till rätt form av stödinsats.

Socialmedicinska mottagningen erbjuder

  • stödsamtal och behandlingssamtal med fokus på att bli fri från sitt beroende
  • viss hantering av mediciner, till exempel antabus
  • drogtester och utandningsprov
  • möjlighet att tillsammans med kurator, sjuksköterska och i vissa fall läkare få en samlad behandlingsinsats utifrån individens specifika behov.

Vänder du dig direkt till mottagningen så tar vi emot på ett första besök. Om samtalet leder till att du behöver någon typ av behandling, gör vi en gemensam ansökan till sociala kontoret.

Vänder du dig i stället till sociala kontoret blir din första kontakt vanligtvis med en socialsekreterare som är inriktad på missbruksproblematik. Efter ansökan eller anmälan görs en utredning för att se vilka behov du har och vilka hjälpinsatser som kan vara aktuella.

Vård- och behandlingsinsatser ska vara frivilliga så långt det är möjligt. Vid särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person inte ska komma till skada utan kan få vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen om vård av unga (LVU).

Socialmedicinska mottagningen

På socialmedicinska mottagningen finns en sjuksköterska med inriktning mot missbruk samt kurator och tillgång till beroendeläkare.

Verksamheten drivs i samverkan mellan socialförvaltningen och Närhälsan Tjörn.

Kostnad

Samtalsbehandling hos socialmedicinska mottagningen är kostnadsfri.

Besök till sjuksköterska är kostnadsfri.

Anonym

Du kan vara anonym vid kontakt eller när du gör besök hos oss.

Sekretess

Tystnadsplikt gäller. Alla uppgifter du lämnar skyddas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

I fall där vi bedömer att det finns risk för att liv och hälsa skadas allvarligt av ett missbruk, råder anmälningsplikt till Socialtjänsten.

Kontakt

Socialmedicinska mottagningen

Sjuksköterska: 010-473 46 66
Kurator: 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Gruppledare: 0304-60 14 83

Rådgivning, ungdomar upp till 24 år – MiniMia

När alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett bekymmer finns öppenvårdsmottagning för ungdomar – MiniMia. Verksamheten vänder sig till ungdomar upp till och med 24 år och deras föräldrar.

På 1177 Vårdguiden finns information om missbruk och beroende.

Kontakt

Öppenvårdsmottagning MiniMia

Kurator 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Sjuksköterska 010-47 34 666
Gruppledare 0304-60 14 83

Öppettider, tidsbeställning

Måndag–torsdag 8–16.30
fredag 8–15

Adress

Fågelkärrsvägen 37 A
471 62 Höviksnäs


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet