Tjörn kommuns logga, till startsidan
Barn skriver texten "Skippa fultvätten" på en bil. Fotograf: Sara Abelin

Foto: Sara Abelin

Kemikalier

Vi möter kemiska produkter överallt i vår vardag, färger, rengöringsmedel och bekämpningsmedel är några exempel.

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil hemma. Sluta fultvätta och tvätta istället din bil i en biltvätt och gör stor insats för miljön. Båtbottenfärg är skadligt för djuren i havet. Båtar målade med båtbottenfärg ska därför tvättas över en spolplatta.

Biltvätt

Smutsen på din bil innehåller inte bara damm utan även rester av olja och tungmetaller, att tvätta bilen innebär därför en miljörisk. Använd alltid miljömärkta produkter när du tvättar din bil. De tvättar lika rent men är mycket skonsammare för miljön. Titta efter produkter med Svanen eller Bra miljövalmärkning.

Fultvätt

Om du fultvättar bilen, det vill säga tvättar den hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner orenat vidare ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Tvätta bilen i en biltvätt

Om du tvättar bilen i en biltvätt eller i en tvätthall så leds tvättvattnet först till en oljeavskiljare där olja och andra giftiga partiklar separeras från vattnet. Helst ska biltvättsanläggningen även ha ett ytterligare reningssteg innan tvättvattnet leds vidare ut i det kommunala avloppsledningsnätet där det slutligen renas i någon av kommunens reningsverk.

Visste du att:

  • Cirka 30 miljoner biltvättar sker i Sverige varje år?
  • Cirka en tredjedel av dessa sker i en biltvätt, resterande 15 miljoner tvättillfällen är fultvättar?
  • Smutsvattnet från en fultvätt innehåller miljöfarliga tungmetallar och gifter som olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink?
  • Det är miljön som får ta kostnaden? Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt.

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla och där står det att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika kemikalier som kan medföra risk för miljön och att vi ska välja miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte förenligt med miljöbalkens regler.

Det finns fyra grupper av avfettningsmedel för bilar, välj rätt avfettningsmedel för ändamålet:

Bottenmålning av båt

Varje år målas det på cirka 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. Båtbottenfärger gör stor skada på det marina livet när de kemikalier som finns i färgen läcker ut i havet. Spillvatten från tvätt av båten bidrar till att förorena mark och vattendrag och det är idag många båtuppställningsplatser där marken är kraftigt förorenad.

Regler och tillsyn för bottenmålning

Färger som används för att måla båtbotten klassas som bekämpningsmedel. Det är Kemikalieinspektionen som avgör vilka färger som är godkända för bottenmålning. Använd den fyrsiffriga koden på burken för att hitta din färg.

Har du en biocidmålad båt ska du tvätta båten på en spolplatta ansluten till en reningsanläggning.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet