Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tjörns kommuns hållbarhetspris

Tjörns kommuns hållbarhetspris delas ut en gång per år till den person, förening eller det företag som bidrar till ett hållbart Tjörn ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Syftet är att sprida initiativ, uppmuntra och inspirera till att arbeta med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv.

  • Initiativet ska vara ett gott exempel, nu och i framtiden, och kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda samt präglas av engagemang och handlingskraft.
  • Initiativet ska vara långsiktigt.
  • Företaget, föreningen eller den enskilde måste inte vara registrerad eller folkbokförd på Tjörn, men initiativet ska ha framstående betydelse för invånarna på Tjörn.

Pristagaren ska ha visat på ett föredömligt initiativ inom våra tre hållbarhetsdimensioner och genom sitt initiativ skapat förutsättningar för hållbar utveckling. Alla dimensioner behöver inte vara uppfyllda, men initiativet får inte direkt eller indirekt strida mot någon av de tre hållbarhetsdimensionerna.

År 2023 vann Egnahemsfabriken Tjörn hållbarhetspriset.

Motivering till priset:
Egnahemsfabriken har sedan starten 2017 haft en framstående betydelse för invånarna på Tjörn och för att hitta lösningar på Tjörns framtidsutmaningar. Genom att möjliggöra bostäder för unga, och för andra som av olika skäl inte har möjlighet att köpa sin bostad, bidrar de till att fler blir delaktiga i att forma sitt eget boende och framtid samt att skapa möjlighet för fler att bosätta sig på Tjörn året runt.

Egnahemsfabriken bidrar genom innovation, engagemang och handlingskraft till en hållbar utveckling i sin helhet. Genom att designa, planera och bygga tillsammans, och med nya cirkulära och sociala affärsmodeller, bidrar de både till ekonomisk och social hållbar utveckling. Och genom att bygga litet, resurseffektivt och med hållbara material bidrar de också till en ekologisk hållbarhet och minskat klimatavtryck.

Personer sitter med öppna armar

Foto: Egnahemsfabriken Tjörn

Kontakt

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 oktober 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet