Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamling finns gällande föreskrifter såsom lokal ordningsstadga, reglemente för nämnder, bolagsordningar, ordnings- och hälsoföreskrifter samt taxor för kommunala tjänster.

2024-06-13

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 291 kB.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 341 kB.

2024-04-29

Socialnämndens delegationsordning Pdf, 1 MB.

2024-04-18

Riktlinjer och ersättning för markupplåtelser Pdf, 245 kB.

2024-04-15

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB Pdf, 243 kB.

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Pdf, 244 kB.

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Pdf, 244 kB.

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Pdf, 248 kB.

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Pdf, 231 kB.

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB Pdf, 231 kB.

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Pdf, 229 kB.

Ägardirektiv för Tjörns Måltids AB Pdf, 229 kB.

2024-03-07

Kommunstyrelsens delegationsordning Pdf, 592 kB.

2024-02-22

Avfallstaxa Pdf, 488 kB.

Slamtaxa Pdf, 279 kB.

2024-01-29

Socialnämndens delegationsordning

2023-11-28

Socialnämndens delegationsordning

2023-11-22

Avfallstaxa (indexjusterade avgifter från 2024-01-01)

Valnämndens delegationsordning Pdf, 281 kB.

2023-11-06

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning Pdf, 323 kB.

2023-10-19

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 239 kB.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 341 kB.

2023-09-28

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Pdf, 422 kB.

2023-09-21

Taxa för tillsyn och prövning enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg Pdf, 198 kB.

2023-09-19

Socialnämndens delegationsordning

2023-08-23

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Pdf, 737 kB.

2023-05-17

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 291 kB.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet