Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kriget i Ukraina – frågor och svar

Publicerad 31 mars 2022, kl 16:00

Med Rysslands invasion av Ukraina har kriget kommit närmare. Här nedan hittar du information och länkar där du kan ta del av hur vi förbereder oss och hur du bäst kan hjälpa till.

Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas.

Att skänka kläder kan kännas bra, men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Det gör större nytta om du skänker pengar till hjälporganisationer. Då kan de anpassa stödet efter de behov människor verkligen har. Ibland är rent vatten den största utmaningen för drabbade, en annan gång kan det handla om tak över huvudet och värme.

Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt.

Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige, ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA-kort med mera hos Migrationsverket för att ge bästa hjälp.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar.

Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns.

De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats i Ukraina. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram. Försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten.

På Tjörn kan du anmäla intresse via webbplatsen Alla tillsammans där Tjörns hjälporganisationer samverkar.

På Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, finns en översikt av större organisationer.

Alla hjälporganisationer Röda korset, föreningar, pensisonärsföreningar, Svenska Kyrkan med flera arbetar tillsammans på Tjörn för flyktingar från Ukraina. För att underlätta och organisera hjälpinsatser samlas allt in via webbplatsen Alla tillsammans. Om du vill hjälpa till anmäler du alltså ditt intresse via webbplatsen Alla tillsammans.

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Evakueringslokaler

Mer information om kommunens beredskap för evakueringsboende, se nästa stycke "Kommunens stöd till flyktingar"

Vi förbereder oss och ser nu över beredskapen inför en större flyktingvåg från Ukraina. Det sker i samverkan med Migrationsverket, Länsstyrelsen, hjälporganisationer och Tjörnborna.

Flyktingar som anländer hit ska först registrera sig hos Migrationsverket för att få boende och ekonomiskt stöd. Närmsta anmälningsenhet är i Kållered, Göteborg.

Vi har en organisation för ordinarie integration i vår kommun.

På Länsstyrelsens begäran arbetar vi med att inventera och ställa i ordning lokaler som vi kan använda om det uppstår ett akut behov där Migrationsverkets boenden inte räcker till. Vi har nu fått beskedet att de inte kommer behöva ta det temporära boendet i Bleketskolans idtrottshall i drift. Det kommer avvecklas och det material som varit uppställt kommer förvaras lättillgängligt.

Om det blir aktuellt med evakueringsboende kommer kommunen att få information om detta senast 72 timmar innan. Då har vi en plan för hur man åter ska iordningsställa lokalen för att kunna ta emot flyktingar.

I samband med iordningställandet av idrottshallen flyttades idrottslektioner för elever till annan plats. Nu ska det tas i bruk som det var tidigare.

Nej, vi behöver inte vara rädda. Vi förstår om alla nyheter och bilder på militärer och människor i nöd är skrämmande. Det viktigaste av allt är att det inte är krig i Sverige. Försvarsmakten tror inte att det kommer bli det just nu heller.

Nej, allting som står i sociala medier är inte sant. Ibland överdriver någon, eller lägger upp något för att det ska få uppmärksamhet. Eller för att få dig att tro och känna något speciellt.

Det bästa du kan göra just nu är att fortsätta att leva ditt liv som vanligt.

En sak som alltid är bra att tänka på är att ha ett förråd med vatten, mat och andra saker hemma. Det är bra om det till exempel blir ett längre strömavbrott eller någon annan kris. Även när det är krig i länder långt borta från Sverige kan det bli tomt på hyllorna i affärerna här, om det är mat eller andra saker som Sverige brukar köpa från de länderna.

Västra Götalandsregionen sammanställer varje vecka en nulägesbild över situationen i länet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Du kan läsa mer om skyddsrummen på Tjörn på sidan om Kommunens krisberedskap

Ulf Fredriksson beredskapssamordnare svarar: Ja det finns två skyddsrum på Tjörn. Ett i Delta, Skärhamn och ett i Lilldalshemmet, Kållekärr. Skyddsrum är en del av befolkningsskyddet där den andra delen är utrymning. Särskilt folktäta orter har ett högre behov av skyddsrum, vart skyddsrum finns i övrigt i landet kan du läsa mer om på MSB´s skyddsrumskarta:

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet