Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digital övervakning av VA-nätet

Tjörns kommun fick beviljat projektmedel på totalt cirka 3 000 000 kronor av Innovationsmyndigheten, Vinnova för att i projektform studera möjligheterna med läcksökning och övervakning av VA-nätet med hjälp av uppkopplade smarta vattenmätare. Här kan du ta del av den slutgiltliga rapporten.

Ingen H2O-brist med säker IoT-list

Arbetet har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, och avser behovsområdet snabbare klimatomställning.

Det finns en hållbar och expansiv tillväxtambition i Tjörns kommun och visionen ”Möjligheternas ö” avser en åretruntlevande ö med fortsatt blomstrande näringsliv och turism. Ambitionen med detta projekt är att, tillsammans med flertalet andra åtgärder, skapa förutsättningar för en hållbar och robust vattenförsörjning för kommunens 16 000 invånare, lika många sommarboende, 2 000 näringslivsidkare och 30 000 turistnätter under tre intensiva sommarmånader.

I projektet realiserar vi också en automatiserad klimatuppföljning. Vattenförluster i Sveriges åldrande ledningsnät lämnar ett tydligt klimatavtryck.

IoT-lösningen utökas även till att omfamna invånare, näringsliv och kommunens övriga verksamheter. En metod för personlig feedback genom nudging införs med syfte att etablera en varaktig plattform för klimatdialog med invånare. Målet är att skapa en positiv attitydförändring och medvetandegöra hur hushållning av vatten, med tillhörande energianvändning, kan påverka såväl klimat som miljö och plånbok.

Vi är oerhört glada att, med stöd från Vinnova och IoT Sweden, kunna fortsätta arbetet med att säkra vattenförsörjningen och minska läckagen genom ny smart teknologi och samtidigt arbeta för en snabbare klimatomställning genom ett nytt koncept för klimatdialog med invånare.
- Cattis Cani, projektledare

Kontakt

David Andersson
Enhetschef VA Samhällsbyggnadsförvaltningen
david.andersson@tjorn.se

Catarina Cani

Planeringsledare

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet