Tjörn kommuns logga, till startsidan

Alkohol

Trots nyhetsrubriker om hälsovinster med alkohol så påverkar alkohol kroppen negativt. Alkoholkonsumtion kan bland annat öka risken för sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar, sänka din livskvalitet och i vissa fall leda till en för tidig död.

Olika människor är olika känsliga för alkoholens effekter och även de aktuella livsomständigheterna kan påverka. Men alkoholen skadar fler än den som dricker vilket visar sig genom alkoholens koppling till bland annat våldsbrott, trafikolyckor och otrygg uppväxtmiljö för barn och unga. Det finns dock bra hjälp att få om du vill förändra dina alkoholvanor.   

Hur mycket är egentligen okej att dricka?

Att du ens funderar över dina alkoholvanor är ett bra första steg. För att få en bättre bild av ditt drickande och huruvida det är inom gränserna för vad som kan anses vara ett normalt drickande kan du göra ett självtest på alkoholprofilen.

Riskfylld alkoholkonsumtion definieras utifrån den totala veckokonsumtionen och intensivkonsumtion utifrån standardglas som motsvarar 12 g alkohol
Det innebär att du är i riskbruk om du som:

  • Man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
  • Man dricker 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • Kvinna dricker 4 standardglas vid ett och samma tillfälle

Vad kan du göra för att minska ditt drickande?

Föreläsningar om alkohol

Föreläsning med Frida Dangardt
Frida Dangardt, docent och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom Regionalt Programområde Levnadsvanor föreläser om alkoholens skadeverkningar och effekter hos äldre och yngre vuxna.
Se föreläsningen här

Så kan du få hjälp och stöd

Här kan du ta del av tips på var du kan få hjälp att minska ditt drickande.

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen erbjuder stöd via telefon och nätet till personer som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Här erbjuds rådgivande samtal, rådgivning via meddelande, tillgång till självhjälpsmaterial och ett digitalt forum med andra användare. Stödet är kostnadsfritt, anonymt och tillgängligt i hela landet.

020-84 44 48
Alkholhjalpen.se

Alkoholhjälpens självhjälpsprogram

Ett kostnadsfritt och digitalt KBT-baserat självhjälpsprogram för den som vill förändra sina alkoholvanor. Programmet löper under 10 veckor och har gett god effekt i flera studier.
Alkohollinjen – självhjälpsprogram

Fakta om alkohol – IQ

IQ är en organisation som arbetar för en hälsosam användning av alkohol och på deras webbsida hittar du bland annat information om alkohol och dess effekter.
Fakta om alkohol

Anhörigstöd

Lever du med någon som har ett alkoholmissbruk och vill ha stöttning? Hos kommunens anhörigstöd kan du få prata med en professionell som kan stötta dig och tipsa om vilken hjälp kommunen erbjuder.
Anhöriga och frivilliga

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet