Tjörn kommuns logga, till startsidan

Eget avlopp

Eget avlopp, även kallat enskilt avlopp, är en avloppsanläggning som sköts av till exempel fastighetsägare eller samfällighet. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd och anmälningar som krävs för att anlägga ett nytt eget avlopp eller ändra ett befintligt samt vilken tillsyn som bedrivs av miljöavdelningen.

Är ditt avlopp godkänt?

Även om din avloppsanläggning var godkänd den dagen den grävdes ner, betyder inte det att den är godkänd för all framtid. Grundprincipen är att även befintliga avloppsanläggningar ska klara dagens reningskrav.
Om dagvatten och/eller dräneringsvatten är anslutet till avloppsanläggningen ska anslutningen ändras så fort som möjligt.

Tillsyn och klagomål

Eftersom avlopp kan påverka miljön bedriver miljöavdelningen tillsyn över både enskilda och gemensamma avloppsanläggningar. Miljöavdelningen följer även upp klagomål gällande till exempel översvämmade brunnar, dålig lukt eller toalettpapper i ett dike.

Ta hand om ditt avlopp

Du behöver sköta om din avloppsanläggning för att den ska fungera. Det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att avloppsanläggningen.

  • Använd fosfatfria tvättmedel, maskindiskmedel och andra rengöringsmedel.
  • Har du ett minireningsverk ska din leverantör ge dig instruktioner om drift och skötsel.
  • Om du har en pool eller badtunna får vattnet inte tömmas i en enskild avloppsanläggning eftersom den inte är dimensionerad för att ta emot så mycket vatten.

Bygga nytt eller ändra befintligt avlopp

Ska du gräva ner ett nytt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanläggning krävs ett tillstånd, alternativt en anmälan.

Kontakta alltid miljöavdelningen innan du påbörjar anläggandet eller ändringen av din avloppsanläggning eftersom det krävs ett skriftligt tillstånd alternativt en skriftlig anmälan. Att utföra vissa åtgärder utan tillstånd eller anmälan är förenat med en miljösanktionsavgift.

Ansökan och anmälan för eget avlopp

Med en ny digital tjänst kan du ansöka direkt på din dator. Du slipper fylla i blanketter och du får mer information om hur du ska fylla i din ansökan så att det blir rätt.

  • För torrtoalett, latrinkompostering och eget omhändertagande av latrin finns en separat e-tjänst.
  • Använd blanketten Mulltoa och latrinkompostering för eget omhändertagande av slam.
  • Vill du ge er entreprenör fullmakt att sköta ansökningsprocessen behöver du skicka in en signerad fullmakt. Antingen på papper eller via e-tjänsten Godkännande av fullmakt.
  • Använd blanketten Gemensam slamtömning, anmälan om du och dina grannar har en gemensam avloppsanläggning.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet