Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förhandsbesked

Du kan söka förhandsbeskd om du vill bygga nytt eller stycka av tomt i ett område som saknar detaljplan. Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked utan att behöva ta fram alltför omfattande handlingar.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

  • strandskyddat område
  • kulturmiljöområde
  • naturreservat eller naturvårdsområde
  • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

När du kan söka förhandsbesked

Det kan vara bra att söka förhandsbesked om:

Förhandsbeskedet gäller i två år. Om bygglovsansökan inte lämnas inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Vad du kan göra med ett förhandsbesked

Med ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om att överföra en fastighet eller tomt till en annan. En så kallad fastighetsreglering. Du kan även söka bygglov.

I vilka områden förhandsbesked kan prövas

I vilka områden som förhandsbesked kan prövas, framgår i kommunens översiktsplan. Om det finns en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt, eftersom bygglov kan sökas direkt när förutsättningarna regleras i detaljplanen.

Vad undersöks i ett förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöks om den aktuella platsen är lämplig för bebyggelse samt om ansökan går i linje med kommunens översiktsplan. Det kallas lokaliseringsprövning. I den tas hänsyn till allmänna intressen som anpassning till terräng, landskapsbild och kulturvärden, möjligheten att ordna va-anläggning, krav på infrastruktur och platsens tillgång till kollektivtrafik. Påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt.

Handlingar, kostnader och ansökan om förhandsbesked

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga din ansökan om förhandsbesked:

Självservice

Kontakt

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet