Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skyltar och gatupratare

Att sätta upp en skylt eller gatupratare kan ibland kräva bygglov. Här får du mer information om när det kan krävas bygglov, hur du ansöker och vilka handlingar som ska bifogas din ansökan

  • Det krävs bygglov för att sätta upp flytta eller väsentligt ändra en skylt i ett område inom detaljplan.
  • Det krävs inte bygglov för att sätta upp en skylt i ett område utanför detaljplan.
  • Det finns undantag för när bygglov krävs beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte.
  • Undantagen gäller dock inte alltid om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet