Tjörn kommuns logga, till startsidan
Flerfamiljshus i Höviksnäs med solceller på taket.

Solfångare och solpaneler

Du kan själv producera el med hjälp av solceller eller solpaneler. I vissa fall behöver du söka bygglov för att anlägga en solenergianläggning. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  • Ska du anlägga solfångare eller solcellspaneler krävs i vissa fall bygglov inom detaljplanerat område. Det gäller om som byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt på annat sätt.
  • Om ditt hus ligger inom ett kulturmiljöområde måste du skicka in en ansökan där ditt ärende prövas.
  • Ska du anlägga solfångare eller solcellspaneler som är fristående på marken krävs inget bygglov.
  • Du behöver inte söka bygglov för solenergianläggningar utanför detaljplan.
  • Observera att en avgift tas ut för att söka bygglov för solceller, även om bygglov kan visa att du inte kan placera solceller inom ditt bostadsområde.

Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 december 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet