Tjörn kommuns logga, till startsidan

Försäljning av kemiska produkter

Den som säljer kemiska produkter ska se till att de är rätt märkta, rätt förpackade och att de förvaras på rätt sätt. De är även ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa och/eller miljön. För att fullgöra sitt ansvar och uppfylla lagens krav behöver företagen hämta in kunskap, bedöma hur farliga deras produkter är.

Märkning

Många produkter har egenskaper som är skadliga för människor och miljön, det är därför är det viktigt att informationen om kemiska produkter är rätt. Produkten ska inneha information på svenska så att användaren kan göra rätt val av produkt och hantera den på rätt sätt. Ansvaret för märkning gäller i hela leverantörsledet.
Sedan 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter i handeln vara märkta enligt CLP-förordningen.

Barnskyddande förslutning

Vissa kemiska produkter måste ha barnskyddande förslutning när de säljs till allmänheten. Detta för att minska risken att barn skadas av kemikalier.

Kännbar varningsmärkning

En kännbar varningsmärkning ska hjälpa de som har nedsatt syn att avgöra om en förpackning har ett farligt innehåll. En kännbar varningsmärkning består oftast av en liksidig triangel med upphöjd ram. Märkning kan också vara tre upphöjda punkter.

Lampolja och grilltändvätska

Lampolja och grilltändvätskor för grillar måste vara förpackade i svarta flaskor som inte är genomskinliga. Flaskorna får inte innehålla mer än 1 liter.

Tvättmedel och andra rengöringsmedel

Det är förbjudet att sälja textiltvättmedel med fosfat för konsumenter. Däremot är det tillåtet att sälja textiltvättmedel med fosfat för yrkesmässig användning. Tvättmedel för konsumentbruk får innehålla fosfor i halter upp till 0,2 viktsprocent.

Säkerhetsdatablad

Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare. Företag har dock ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till de som använder kemikalier för privat bruk.

Egenkontroll

För att säkerställa att de kemiska produkter som säljs i din butik uppfyller alla lagkrav behöver du en fungerande egenkontroll. I egenkontrollen bör det ingå att regelbundet kontrollera att

Tillsyn

Miljöavdelningen bedriver kontinuerligt tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer.

Om du inte följer reglerna kan det leda till en åtalsanmälan eller beslut om miljösanktionsavgift. Överträdelser som leder till miljösanktionsavgift är:

  • avsaknad av svensk märkning på faromärkta kemiska produkter,
  • avsaknad av barnskyddande förslutning,
  • avsaknad av kännbar varningsmärkning,
  • försäljning av av bekämpningsmedel vars godkännande har upphört.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 januari 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet