Tjörn kommuns logga, till startsidan

Föreningsstöd för fritidsföreningar

Tjörns kommun har ett rikt kultur- och fritidsliv, präglat av frihet, mångfald och kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om regler för bidrag till fritidsföreningar. Ideella föreningar som är registrerade i Tjörns kommun har möjlighet att söka bidrag. Rätten till bidrag avgörs utifrån hur väl föreningens verksamhet sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Förutom att uppdatera föreningens kontaktuppgifter i föreningsregistret ska föreningar som ansöker om bidrag ladda upp följande senast upprättade handlingar:

  • Årsmötesprotokoll (signerat)
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning (balans- och resultatrapport)
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan för kommande år
  • Budget för kommande år

För att kunna ladda upp föreningsdokumentation krävs att föreningen är registrerad i Rbok, vårt föreningssystem

Ansökan om föreningsbidrag görs digitalt. För att kunna ansöka om föreningsbidrag krävs att föreningen är registrerad i Rbok.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 december 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet