Tjörn kommuns logga, till startsidan

Föreningsstöd för fritidsföreningar

Tjörns kommun har ett rikt kultur- och fritidsliv, präglat av frihet, mångfald och kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om regler för bidrag till fritidsföreningar. Ideella föreningar som är registrerade i Tjörns kommun har möjlighet att söka bidrag. Rätten till bidrag avgörs utifrån hur väl föreningens verksamhet sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Föreningar som föregående år fick 30 000 kronor eller mer i bidrag ska alltid skicka följande handlingar:

  • Föreningsregistrering
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning (balans- och resultatrapport)
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan för kommande år
  • Budget för kommande år

Övriga föreningar behöver endast intyga att ovanstående handlingar är upprättade i föreningen och skicka in handlingar vid begäran eller stickprovskontroll.

För att kunna logga in och ladda upp föreningsdokument krävs användarnamn och lösenord. Kontakta föreningssamordnaren för att få inloggningsuppgifter.

Ansökan om föreningsbidrag görs digitalt. För att kunna ansöka om föreningsbidrag krävs användarnamn och lösenord.
Kontakta föreningssamordnaren för att få inloggningsuppgifter.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet