Tjörn kommuns logga, till startsidan

Engagera dig och påverka

I Tjörns kommun vill vi att det ska vara enkelt för våra invånare att engagera sig, komma till tals och påverka samhället. Här kan du läsa vad vi gör och vad du själv kan göra för att påverka.

Olika sätt du kan engagera dig på

För att demokratin ska fungera behövs medborgare och organisationer som engagerar sig i kommunen. Vill du följa, påverka och engagera dig i utvecklingen av Tjörns kommun kan du göra det på flera sätt, både vid kommunalvalet och mellan kommunval. Här har vi samlat information om olika valmöjligheter för dig som är intresserad av att göra din röst hörd.

Dialog och synpunkter

Har du beröm, klagomål eller tips till någon av kommunens verksamheter? Då vill vi gärna att du skickar det till oss så vi får möjlighet att förändra och förbättra.

Tyck till och felanmäl

Invånardialog och ungdomsdialog

Invånardialog handlar om att lyssna på de som lever och verkar i kommunen – att skapa former för inflytande, delaktighet och medskapande och att ge invånarna en möjlighet till inflytande även mellan valen. Invånardialogen är ett sätt att stärka demokratin och ge invånarna tillgänglighet till de demokratiska beslutsprocesserna.

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation.

Ungdomsdialog

Kontakta din politiker

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga invånare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånare. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, gator ska skötas.

Kontakta din politiker

Medborgarundersökning

Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) en medborgarundersökning på uppdrag av kommuner för att mäta hur medborgare ser på sin kommun. Du kan hjälpa till genom att fylla i undersökningen om du blir en av de utvalda.

Medborgarundersökning

Företagsklimat

Insikt mäter hur nöjda företagarna är med kommunens myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. Den kommun som vill delta i mätningen anmäler sig till Sveriges kommuner och regioner (SKR) som gör undersökningen i Sveriges kommuner. De områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Resultatet visar ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Resultaten från servicemätningen Insikt presenteras i Öppna jämförelser Företagsklimat.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2019

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankningen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 års rankning utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.

Lokalt företagsklimat 2020

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet