Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ungdomssamordnarna

Ungdomssamordnarna arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom, för att i ett tidigt skede bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling.

Vi arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn. Vi har både ungdomens och vårdnadshavares perspektiv i fokus. Vi har också en nyckelroll inom kommunens samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Vi samarbetar med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen med flera. Vi arbetar också med barn och ungas nättrygghet på sociala medier genom kommunens skolor. Detta sker genom lektioner i högstadiet och föräldrautbildningar för föräldrar i hög- och mellanstadiet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss ungdomssamordnare. Alla kontakter med oss är frivilliga.

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande.

Anmälningsplikt för den som arbetar med barn och unga

Den som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om de fått kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år. Om det finns misstankar som är svåra att bedöma ska anmälan göras om du tror att ett barn är i behov av hjälp.

Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi enligt lag gå vidare med dessa.

Träffar en ungdomssamordnare bara ungdomar?

Sitter ni bara i kommunhuset och jobbar?

Jobbar ni bara i verksamheter när de har något problem?

Går det bra att ringa er när som helst?

Familjerådgivning och krismottagningar

När det blir svårigheter i relationen kan familjerådgivningen eller krismottagningarna för män respektive kvinnor vara ett stöd.

Här hittar du mer information, stöd och råd:

Kontakt

Theres Boquist

Ungdomssamordnare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 oktober 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet