Tjörn kommuns logga, till startsidan

Pågående tillsynsprojekt

Uppföljning av avloppsprojekt på norra Tjörn

Miljöavdelningen följer upp tidigare avloppsprojekt inom övergödningskänsliga och ekologiskt viktiga havsområden.

Bakgrund

I Tjörns kommun har över 40 procent av hushållen enskilda avlopp. Många av dessa avloppsanläggningar renar inte utgående avloppsvattnen tillräckligt väl och uppfyller därför inte de miljö- och hälsoskyddskrav som ställs i miljöbalken.

Miljöavdelning påbörjade därför ett flertal projekt mellan 2011 och 2013 där enskilda avlopp inventerades på norra Tjörn. Projekten syftade till att identifiera de enskilda avlopp som inte levde upp till gällande krav.

Miljöavdelningen prioriterade inventering på norra Tjörn med anledning av att de havsområden som finns där är ekologiskt värdefulla och har ett begränsat vattenutbyte. Något som gör området särskilt känsligt för övergödning.

Otillräckligt renat avloppsvatten utgör en risk för miljön genom övergödning av våra sjöar, vattendrag och vårt kustvatten men kan också påverka människors och djurs hälsa. Detta då ett otillräckligt renat avloppsvatten innehåller och sprider bakterier, något som riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och badvatten.

Uppföljning

Miljöavdelningen följer nu upp dessa projekt och kommer att kontakta de fastighetsägare som inte har åtgärdat sina enskilda avlopp.

Uppföljningen av dessa projekt kommer att ske i etapper och inleds med att de fastigheter som kräver uppföljning får ett allmänt informationsbrev. Därefter får fastighetsägarna ett nytt brev med specifik information som beskriver den fastighetens avloppssituation. I vissa fall kan ett tillsynsbesök krävas för att bedöma avloppsanläggningen. En tillsynsavgift kommer då att tas ut för den tid som miljöavdelningen har lagt ner på det specifika ärendet. 

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet