Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Behöver du repetera kunskaper från grundskolan, skaffa dig behörighet för studier vid högskola eller gå en yrkesutbildning för att byta jobb? Då är kommunal vuxenutbildning ett bra alternativ.

Ett nytt beslut gör att det nu är möjligt för personer från Ukraina, vilka omfattas av massflyktsdirektivet, att kostnadsfritt studera svenska på sfi-nivå.

Om vuxenutbildningen

Du är välkommen att söka till vuxenutbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du ett studiebevis eller examen från gymnasieskolan får du börja studera vid vuxenutbildningen före 20 års ålder. Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri men du bekostar själv din kurslitteratur.

Tjörns kommun erbjuder ingen vuxenutbildning i egen regi utan köper utbildningsplatser från övriga kommuner inom Göteborgsregionen. Vanligast är att kommuninvånare från Tjörn läser vid Stenungsunds vuxenutbildning.

Innan du söker till vuxenutbildningen måste du först kontakta studie- och yrkesvägledare för att upprätta en studieplan. Studie- och yrkesvägledarna vid Stenungsunds vuxenutbildning är behjälpliga för dig som är folkbokförd på Tjörn.

Studievägledaren kan bistå dig i frågor som rör exempelvis studieupplägg, utbildningsvägar och olika behörighetskrav. Du kan även tillsammans med studievägledaren samtala om framtida yrkesval och få information om studiefinansiering (CSN).

Vill du läsa för ett slutbetyg/examen från gymnasieskolan eller för behörighet att söka en utbildning vid högskolan? Kanske funderar du på att söka en yrkesutbildning eller är i behov av att läsa SFI för att lära dig grunderna i svenska språket? Då kan du vända dig till vuxenutbildningen i Stenungsund som välkomnar studerande från Tjörn. Stenungsunds vuxenutbildning erbjuder även anpassad utbildning (tidigare Särvux) för dig med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Oavsett typ av studier ska du som första steg ta kontakt med en studievägledare för att upprätta en individuell studieplan.

Grundläggande och gymnasiala kurser

Vid vuxenutbildningen kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Det kan handla om att läsa för en gymnasieexamen, grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet/yrkeshögskola eller kurser inom ett visst yrkesområde

Kurser på grundläggande nivå, motsvararande den svenska grundskolan, erbjuds via Stenungsunds vuxenutbildning. Du har rätt att söka grundläggande kurser även i andra kommuner om det passar dig bättre. Du gör ansökan via hemsidan hos den kommun som anordnar kursen.

Kurser på gymnasial nivå, motsvarande den svenska gymnasieskolan, erbjuds via Stenungsunds vuxenutbildning. Det finns också möjlighet att läsa vissa kurser under kvällstid i Stenungsund.

Det går också bra att ansöka till vuxenutbildningen vid någon av Göteborgsregionens övriga medlemskommuner. Du gör ansökan via hemsidan hos den kommun som anordnar kursen.

Tjörns kommun erbjuder möjligheten att läsa gymnasiala kurser i teoretiska ämnen på distans. Distansstudierna avser fristående enskilda kurser och innefattar ej yrkesutbildningar. De webbaserade kurserna genomförs av utbildningsföretaget Hermods på uppdrag av vuxenutbildningen i Tjörns kommun.

Distansstudier erbjuds till dig som inte har möjlighet att studera under de lektionstider som traditionell vuxenutbildning erbjuder. Det kan vara ett bra alternativ för dig som exempelvis arbetar till sjöss/reser mycket i ditt arbete, har oregelbundna arbetstider eller är föräldraledig.

För att ansöka om distansstudier kontaktar du verksamhetskoordinatorn för vuxenutbildningen i Tjörns kommun.

Betyg

Du får betyg när du studerar kurser vid vuxenutbildningen. Betygsskalan är A-F där betyget A är högsta betyg. Betyget F innebär att du ej är godkänd på kursen.

Du vänder dig till den utbildningsanordnare som du studerade vid för att få ut dina betyg. Har du exempelvis läst vid Stenungsunds vuxenutbildning vänder du dig till dem för att begära ut dina betyg.

Har du läst vid UCT på Tjörn eller distansstudier via Tjörns kommun (Hermods) begär du ut dina betyg via Tjörns hemsida

En gymnasieexamen ska innehålla 2400 poäng varav 2250 poäng måste vara godkända (lägst betyget E).

Fram till 2012 utfärdades slutbetyg i gymnasieskolan. För utfärdande av slutbetyg efter 1 juli 2012 finns särskilda övergångsregler som gäller fram till den 1 juli 2025. Har du betygsatta kurser från tidigare och önskar komplettera för att få ut ett slutbetyg måste slutbetyget utfärdas före 1 juli 2025. Kontakta studievägledarna vid Stenungsunds vuxenutbildning om du behöver hjälp med att se över dina tidigare betyg och planera studierna:

Förfrågan om att få utbildning bekostad av kommunen

Om du behöver studera vid kommunal vuxenutbildning i en annan kommun än den där du är folkbokförd måste din hemkommun bevilja ansökan. Om du har sökt en kurs hos en kommun inom Göteborgsregionen behöver du ej skicka kopia på din ansökan till din hemkommun, det sker per automatik. Det är alltid kommunen som anordnar utbildningen som beslutar om du blir antagen eller ej

De allra flesta studerar grundläggande och gymnasiala kurser i vår grannkommun Stenungsund men det går bra att söka kurser även hos övriga kommuner inom Göteborgsregionen.

Tjörns kommun kommer automatiskt få en förfrågan från den GR-kommun du ansökt till om att bekosta utbildningen

Du har rätt att läsa kurser på grundläggande nivå även utanför Göteborgsregionen om det passar dig bättre (gäller ej gymnasial nivå). Har du ansökt om att läsa en kurs på grundläggande nivå hos en kommun som ej ingår i Göteborgsregionen ska du skicka en kopia på din ansökan så att Tjörns kommun kan lämna ett yttrande.

Skicka din ansökan till:

Tjörns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Det går också bra att lämna in din ansökan till Kundcenter i kommunhuset i Skärhamn, Kroksdalsvägen 1, eller e-posta den till:

barn.utbildning@tjorn.se

Har du sökt regional yrkesutbildning via sidan www.grvux.se behöver ingen kopia av ansökan skickas till Tjörns kommun. Utbildningen bekostas för dig om du blir antagen. Det är kommunen som anordnar utbildningen som beslutar om du blir antagen eller ej.

Grundregeln är att Tjörns kommun köper utbildning från kommuner inom vårt samverkansområde (Göteborgsregionen, GR) och det är GR:s utbud av yrkesutbildningar som vi erbjuder.

Yrkesutbildning hos annan utbildningsanordnare kan vid undantagsfall beviljas om det finns särskilda skäl som styrker att du behöver läsa utbildningen hos den anordnaren. Ett särskilt skäl kan i vissa fall vara att du arbetar i sökt kommun. Att en utbildning ej anordnas inom Göteborgsregionen är inte ett särskilt skäl i sig.

Har du ansökt hos en kommun som inte ingår i Göteborgsregionen eller hos ett privat utbildningsföretag ska du skicka en kopia på din ansökan så att Tjörns kommun kan lämna ett yttrande. För att fatta beslut behöver vi:

  • Kopia av din ansökan
  • Kopia av tidigare betyg från grundskola/gymnasieskola.
  • Eftersom ansökan endast beviljas vid särskilda skäl rekommenderar vi även att du bifogar ett personligt brev med din ansökan.

Ansökan behöver vara Tjörns kommun tillhanda senast två veckor innan ansökningstiden går ut. Skicka din ansökan till:

Tjörns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Det går också bra att lämna in din ansökan till Kundcenter i kommunhuset i Skärhamn, Kroksdalsvägen 1, eller e-posta den till:

barn.utbildning@tjorn.se

Kontakt

Anna-Maria Olausson

Verksamhetskoordinator


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet