Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt. Bygg- och rivningsavfall inkluderar avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och omfattar även avfall från mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll.

Bygg- och rivningsavfall kan exempelvis vara trä, gips, isolering och tegel, det kan även vara uppgrävda jordmassor och värmepannor.

Så blir du av med ditt bygg- och rivningsavfall

Från och med 1 januari 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner själva renoverar.

Privatpersoner

Om du är privatperson som renoverat själv kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt:

 • Du kan lämna ditt avfall på vår återvinningscentral
 • Du kan anlita ett företag att hämta avfallet, företaget ska vara auktoriserad av kommunen.

Tänk på att du bara ska ta kontakt med företag som kommunen tecknat avtal med. All kontakt mellan det företag som du valt att anlita sker mellan dig och företaget. Företaget svarar på frågor om exempelvis vilka tjänster de erbjuder, offertförfrågan, beställning och fakturering.

Återvinningscentral

Auktoriserade företag

Listan kommer att uppdateras löpande allt eftersom företag blir auktoriserade.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter utgörs kommunen av tre hämtningsområden. Företagen har kunnat välja att bli auktoriserade för ett, två eller alla områden. Nedan ser du vilket område som företagen blivit auktoriserade för.

  • Huvudön och öar med fast broförbindelse.
  • Öar med fast färjeförbindelse.
  • Öar utan bro eller fast färjeförbindelse.

  Auktoriserad för alla områden.
  Kärl 120 L till 38kbm containrar
  0304-305 00
  orust@fraktkedjan.se

  Auktoriserad för huvudön och öar med fast broförbindelse.
  Storsäck, olika storlekar. Containers 5-40 kbm.
  020-495 000
  tjorn.se@prezero.com

  Auktoriserad för huvudön och öar med fast broförbindelse.
  Storsäckar. Containers, 10/15/20kbm.
  031-58 69 00
  goteborg@remondis.se

  Företagare

  Om du är företagare kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt.

  • Du kan lämna ditt icke-farliga avfall på vår återvinningscentral
  • Du kan anlita valfritt företag som transporterar bort ditt avfall

  Tänk på att du inte får lämna avfall som klassas som farligt avfall, exempelvis tryckimpregnerat trä och material innehållande asbest.

  Läs om var du kan lämna farligt avfall
  Återvinningscentral

  Om du som företag vill bli auktoriserad

  Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. På Tjörn har vi valt att införa ett auktorisationssystem där vi tillåter kvalificerade entreprenörer att hantera privatpersoners bygg- och rivningsavfall. Det är inte tillåtet att utföra uppdrag åt en privatperson innan du har tecknat ett avtal med kommunen.

  För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Tjörns kommun etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.

  Det går att ansöka om att bli auktoriserad även efter 1 januari 2023.

  Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling av bygg och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Tjörns kommun.

  Auktoriseringssystem

  Administrativa föreskrifter
  Bilaga 1 - Ansökningsformulär
  Bilaga 1.1 - Sanningsförsäkran
  Bilaga 2 - Auktorisationsavtal
  Bilaga 2.1 - Området

  Ansökan

  Skicka in ansökningsformuläret via e-post till avfall@tjorn.se
  Namnge ditt mejl med "auktorisering av bygg- och rivningsavfall",
  alternativt via brev till Tjörns kommun, Avfallsavdelningen 471 80 Skärhamn.

  Så här sorterar du ditt bygg- och rivningsavfall

  Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Oavsett om du är privatperson eller en yrkesmässig verksamhet så ska du sortera ditt bygg- och rivningsavfall rätt.

  Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning. Utsorteringskraven ger bättre förutsättningar för att åstadkomma cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

  Sedan 1 augusti 2020 gäller, enligt nya avfallsförordningen, att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner och innebär att olika avfallsslag ska sorteras och hållas skilda från varandra och från annat avfall redan på platsen där det uppkommer. Åtminstone följande avfallsslag ska sorteras Trä, Mineral (betong, tegel, keramik, klinker och sten), Metall, Glas, Plast och Gips.

  Sedan tidigare gäller krav på att farligt avfall ska sorteras ut, samt att farligt avfall aldrig får blandas eller spädas ut med icke-farligt avfall eller andra slag av farligt avfall.

  Kravet på utsortering gäller åtminstone de avfallsslag som angetts ovan. Det innebär också att andra avfallsslag ska sorteras ut om utsortering ger förutsättningar till en bättre behandling av avfallet.

  Undantag

  Avfallsslag som är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör separation och sortering på plats teknisk omöjligt är undantagna från kravet på utsortering. Undantaget gäller också avfallsslag som är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallstrappen.

  Behöver du rivningslov eller bygglov?

  Innan du river en byggnad kan du behöva rivningslov. Bygglov krävs i de flesta fall. Läs mer under Bygga nytt, ändra eller riva. Där hittar du även byggavdelningens kontaktuppgifter.

  Bygga nytt, ändra eller riva

  Kontakt

  Kundtjänst avfall

  Måndag–torsdag 8–15 och 16–17
  Fredag 8–17
  Dag före helgdag 8–15

  Kundservice slam

  Jour för slamsugning
  Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75


  Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 oktober 2023

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet