Tjörn kommuns logga, till startsidan
Äldre man bredvid en yngre man.

Hemtjänst

För dig som upplever att du skulle behöva stöd i vissa moment i ditt dagliga liv finns det möjlighet att söka hemtjänst. Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar hemma så långt det är möjligt.

Stöd och hjälp i hemmet kan innehålla många olika saker, exempelvis:

 • Städning
 • Tvätt
 • Klädvård
 • Inköp
 • Matdistribution
 • Personlig hygien
 • Av- och påklädning
 • Hjälp att värma enklare mat
 • Förbereda enklare måltider
 • Äta och dricka
 • Sänggående
 • Social kontakt
 • Tillsyn
 • Promenader

Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen.

Om ditt behov av hjälp förändras behöver du ta en kontakt med Biståndsenheten. En biståndshandläggare kommer då att följa upp ditt beslut och se till så att insatserna anpassas efter ditt nya behov.

 • Stöd och hjälp ges enligt biståndsbeslut och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Du kan påverka hur och när service och omsorg ges. Att du är delaktig är viktigt för oss. Du får en personligt utformad plan som visar hur stöd och hjälp ges hos dig.
 • Din rätt till privatliv respekteras.
 • Personalen respekterar att de arbetar i ditt hem.
 • Du får en omsorgskontakt i arbetsgruppen som du kan vända dig till med frågor och önskemål.
 • Du bemöts med respekt och personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • Vårt mål är att personal har den kompetens som behövs.
 • Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt.
 • All personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • Vid behov av varaktig hälso- och sjukvård kan det finnas tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För hjälp med detta kontaktar du din vårdcentral.
 • Vi strävar efter en hög personalkontinuitet om det är viktigt för dig.
 • Vi strävar efter att komma på avtalad tid och informerar dig om eventuella förändringar.
 • All personal bär synlig legitimation.
 • All personal har tystnadsplikt.
 • Vi samverkar med anhöriga om du så önskar.
 • Vi erbjuder stöd till anhöriga.

 • Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • Du meddelar oss i god tid ifall du inte är hemma eller har annat förhinder.
 • Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något.
 • Du medverkar när förändringar behöver göras i ditt hem för att vi ska kunna ge dig stöd och hjälp på ett säkert sätt.
 • Att du har de redskap/hjälpmedel som krävs för att hemtjänstens personal ska kunna utföra insatserna du är beviljad.
 • Att det är möjligt att komma fram till din bostad. Till exempel att det är skottat på vintern.

Avgift för din hemtjänst debiteras utifrån insatserna du beviljats per månad. När du har beviljats insatser skickas en inkomstförfrågan ut. De uppgifterna behövs för att du ska få rätt omsorgsavgift. Väljer du att inte skicka in en inkomstförfrågan godtar du att betala maxtaxa för dina insatser. Annars beräknas avgiften utifrån de uppgifter du lämnat.

Här kan du fylla i dina uppgifter och ungefär vilka hemtjänstinsatser du behöver. Du får då se vad din preliminära avgift blir. Klicka här för att komma till avgiftsuträknaren.

Avgifter för omsorg och hjälp

På Tjörns kommun utförs all hemtjänst av kommunen. Det innebär att kommunen inte använder sig av privata utförare.

Kommunens hemtjänst är uppdelad i områden. Vilken hemtjänstgrupp du tillhör beror på vilket område du bor i.

Vid ett nytt uppdrag ska utföraren starta insatserna inom 48 timmar från det att biståndshandläggaren har kontaktat dem. Det gäller om inte annat avtalats.

Vid serviceinsatser som städ och tvätt ska utföraren ta kontakt med dig inom 48 timmar. Insatsen ska starta enligt överenskommelse inom 14 dagar.

Om du ska få trygghetslarm tar personal från larmgruppen kontakt med dig inom 48 timmar. Ni kommer gemensamt fram till när larmet ska installeras.

Självservice

Ansökan till de olika insatserna för äldre sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt. Det är även möjligt att ansöka eller göra en anmälan om behov av insatser för någon annan.

Blanketter

För ansökan om insatser, förändring av insatser eller avslut av insatser ringer du Biståndsenheten. Har du frågor om hur hemtjänsten arbetar eller synpunkter och klagomål kontaktar du gruppledare i hemtjänsten.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Hemtjänsten

Gruppledare

Telefontid 07:30-10:00 samt 12:45-15:00


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet