Tjörn kommuns logga, till startsidan

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa är det vårdcentralen du ska kontakta i första hand. På 1177 Vårdguiden finns bra information med kontaktuppgifter och hur du kan hjälpa dig själv eller en närstående som mår dåligt.

Tjörns kommun har ansvar för visst stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Hjälpen och stödet utformas ofta i samverkan med andra vårdgivare och syftar till att hjälpa den enskilde med att på sikt kunna fungera bättre i sitt vardagsliv.

För att få reda på om du har rätt till stöd från kommunen kontaktar du sociala kontoret. Då får du hjälp av någon av våra socialsekreterare.

Du har en psykisk funktionsnedsättning om du har stora svårigheter att utföra aktiviteter som är viktiga. Dessa begränsningar har funnits eller kan antas bestå under en längre tid.

Hjälpinsatser som kommunen kan ge:

 • boendestöd
 • kontaktperson – en medmänniska som ger ett personligt stöd och har en vänskapskontakt med dig
 • daglig sysselsättning – finns i kommunens olika verksamheter
 • socialmedicinska mottagningen för stöd och rådgivning.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av personlig hjälp i din bostad, i närmiljön och på fritiden. Det kallas boendestöd.

Målsättningen är att du med stöd och hjälp ska kunna bo och sköta ditt hem på ett självständigt sätt och hitta glädje och mening med livet. Insatsen innebär att du ska få en fungerade vardag och motverka ensamhet och isolering.

Du kan få hjälp med att

 • kontakta hälso- och sjukvården
 • kontakta myndigheter
 • få en struktur i det dagliga livet
 • delta i samhällslivet
 • praktiska göromål.

Kostnad

Att få boendestöd är kostnadsfritt men du betalar för dina omkostnader samt körningar i samband med aktiviteter.

För dig som har psykisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller missbruk och psykisk sjukdom kan en kontaktperson vara ett bra stöd.

Kontaktpersonen är till för dig som har få kontakter med andra människor men vill komma ut och ta del av utbudet i samhället. Denna person ska fungera som en vän och ett socialt stöd. Det är vanligt att ni träffas en gång per vecka.

En kontaktperson kan vara till din hjälp

 • för att få kontakt med andra människor
 • för att delta i olika aktiviteter
 • att vara någon att prata med
 • med att ge råd i vardagliga situationer.

Att få stöd av en kontaktperson för psykisk ohälsa är kostnadsfritt.

En svår livssituation kan vara besvärlig att hantera på egen hand. Att få stöd och prata med någon kan vara viktigt.

Förhindra psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har länge varit och är fortfarande än idag ett tabubelagt ämne. Psykisk smärta är för många inte lika lätt att förstå som fysisk smärta. Symtom för ett brutet ben eller en otäck magsjuka är betydligt mer konkret än symtom för psykisk ohälsa medan smärtan är densamma.

Självmord kan utlösas exempelvis av en svår livshändelse som en separation, dödsfall, sjukdomsbesked eller ekonomiska problem. Var uppmärksam och våga ta kontakt om någon i din närhet förändrar beteende, drar sig undan, blir frånvarande, aggressiv eller dricker mer alkohol.

Att få prata om hur man mår och att sätta ord på det som skaver räddar liv. Det kan vara frustration, sorg, tomhet, besvikelser eller nedstämdhet. En del ger vi kanske direkt uttryck för. Annat kan kännas svårare. Genom att prata om ditt eget mående när livet är tufft skapar du också utrymme för människor omkring dig att göra detsamma.

Föreläsningar

Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet!

Välkommen på föreläsning i samarbete med Suicide Zero! Här får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar nämligen att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Läs mer och anmäl dig Pdf, 343 kB.

Välkommen på föreläsning i samarbete med Suicide Zero!

Varje dag tar en person i åldersgruppen 65 + sitt liv i Sverige. Äldre män är den grupp som har högst självmordstal per 100 000 invånare och allra högst självmordsrisk finns hos män över 85 år. Men självmord hos äldre går att förebygga! I föreläsningen "Våga fråga Äldre" får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att en äldre person har det svårt. Föreläsningen går igenom åldrandets utmaningar, fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt.

Föreläsningen riktar sig till dig som medmänniska, personal eller anhörig. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatriker, läkare och forskare. Föreläsningen är 1 timme med efterföljande 30 minuters frågestund. Ingen förkunskap krävs.

Datum och tid: tisdag 4 april, klockan 10.00-11.30
Anmälan: Eventonline.se
Plats: Digitalt via Zoom. Länk kommer skickas ut via mejl innan webbinariet

Föreläsning om psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men när
någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk
livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter
människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi
prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan
vi hjälpa någon vidare

”Psykisk livräddning – allmänhet” är en föreläsning på två timmar om suicidprevention med syfte att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Inga förkunskaper krävs.

Datum och tid: tisdag 14 mars, klockan 18.00-20.00
Anmälan: Föreläsning om psykisk livräddning
Plats: Digitalt via Zoom

Under Kevlaret

Under Kevlaret skapar en plats där killar kan prata om sånt som är svårt (eller bara ovant) att dela med kompisar och familj. Deras målsättning är att killar och män ska ha lättare för att sätta ord på sina känslor, be om hjälp när de behöver det och helt enkelt må bättre

Stör döden

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms Läns Landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP).

BRIS

Barn och unga är anonyma i sina kontakter med BRIS, det innebär att de ofta vågar berätta sådant som de inte berättar för någon annan vuxen. Youtube-klippet Se hela mig – när livet gör ont är baserad på rapporten "Se hela mig – Barns egna ord om sin psykiska ohälsa".

Psykisk hälsa/ohälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever.
Vad är psykisk hälsa?

Hur kan man minska psykisk ohälsa på jobbet, och hur bemöter man personer som lever med psykisk ohälsa? I den här filmen delar två av Hjärnkolls ambassadörer samt en chef med sig av tips.
Psykisk ohälsa på jobbet - hur gör man?

Steg för livet

Det går att hjälpa någon som tänker på att avsluta sitt liv. Se filmen där personer med erfarenhet av självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa.
Filmen – Steg för livet

Behöver du hjälp?

Mår du dåligt och behöver hjälp? Eller är du orolig för en anhörig? I ett akut läge ring 112 eller vänd dig till närmaste psykiatriska akutmottagning. Lämna aldrig en suicidnära person ensam!

Det finns också flera hjälplinjer och stödsajter du kan vända dig till:

1177 – Sjukvårdsrådgivning

1177 
1177.se
Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Öppet dygnet runt.

BRIS, Barnens telefon

116 111 
Bris.se
Telefontid onsdagar 17:00–21:00, övriga dagar 14:00–21:00.

BRIS, Vuxnas telefon om barn

077-150 50 50
Bris.se
Telefontid vardagar 09:00–12:00

Jourhavande kompis

Jourhavandekompis.se
Chattjour vardagar 18:00–22:00, helger 14:00–18:00

Jourhavande medmänniska

08-702 16 80
Jourhavande medmänniska
Telefontid alla dagar 21:00–06:00

Jourhavande präst

Jourhavande präst
Telefonstöd via 112
Telefontid alla dagar 21:00–06:00
Chatt måndag – torsdag 20:00–24:00

Kyrkans SOS

0771-800 650
Kyrkans SOS
Telefontid vardagar 13:00–21:00, helger 16:00–21:00
SOS-brevlådan (anonym webbtjänst) svarar inom 72 timmar

Mind, självmordslinjen

90101
Mind.se
Chatta med Mind.se
Öppet dygnet runt alla dagar.

Mind, föräldratelefon

020-85 20 00
Mind.se
Telefontid vardagar 10:00–15:00

Mind, äldretelefon

020-22 22 33
Mind.se
Telefontid vardagar 8:00–19:00, helger 10:00–16:00

SPES

020-181800
Spes.se
Telefontid alla dagar 19:00–22:00
Jourtelefon för dig som mist någon genom självmord

Suicide Zero

Suicide Zero är en organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. De gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Suicide Zero 

SPIV

SPIV är en ideell förening som arbetar för att minska antalet självmord i Sverige. Det är en lärande organisation med över 20 års erfarenhet av utbildningar och kunskapsförmedling i suicidprevention.

SPIV - Suicidprevention i Väst

Är du orolig för att någon i din omgivning funderar på självmord? De här fyra stegen kan hjälpa dig att prata med någon som mår dåligt och som kanske tänker på att avsluta sitt liv.

1. Ta kontakt

Märker du att någon nära dig mår dåligt och kanske har förändrats på ett sätt som gör dig orolig? Prata med personen. Du kan säga: “Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?” Ibland kan det räcka med ett samtal för att en person ska skjuta upp planerna på att ta sitt liv och till slut avstå från självmord.

2. Visa att du bryr dig och vill lyssna

Fråga om det har hänt något särskilt. Håll ögonkontakt under samtalet, försök att vara öppen och fördomsfri. Var inte rädd för att det ska bli tyst. Under tystnaden bearbetas tankar och känslor. Ibland behöver du ställa tydliga frågor för att samtalet ska komma igång. ”Vad gjorde du igår? Hur har du det i skolan/på arbetet?” Kommer det fram saker som personen upplever som positiva i sitt liv, lyft fram och förstärk dem.

3. Fråga om självmord

När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Du behöver inte vara orolig för att frågan ökar risken för självmord. Det är en myt. Du kan fråga: ”Är det så jobbigt att du ibland tänker på att avsluta ditt liv?” Om det är så: ”Har du tänkt ut hur du skulle gå tillväga?” Långt gångna planer kan tyda på att situationen är mer allvarlig. Har personen varit i en liknande situation, hur hanterade hen det då? Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du
håller någons självmordstankar hemliga.

4. Sök hjälp

Betona att det finns hjälp att få och diskutera hur du kan vara ett stöd. Erbjud dig att följa med när personen söker hjälp på till exempel vårdcentral eller psykiatrisk akutmottagning. Försök se till att personen känner sig lugn, stanna kvar och kontakta gärna någon som hen är trygg med. Lämna aldrig någon som är självmordsnära ensam. Verkar personen inte ha kontroll över situationen se det som ett nödläge – ring 112.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet