Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

71-95

Anslaget sätts upp

2022-04-29

Anslaget tas ner

2022-05-23

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 maj 2022, kl. 17:30, Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn. Dagordningen finner du här Pdf, 127 kB..

Sammanträdesdatum

2022-04-07

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

63-84

Anslaget sätts upp

2022-04-13

Anslaget tas ner

2022-05-05

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2022-05-05

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

85-111

Anslaget sätts upp

2022-05-10

Anslaget tas ner

2022-06-01

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2022-04-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

67-91

Anslaget sätts upp

2022-04-28

Anslaget tas ner

2022-05-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2022-04-27

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

76-95

Anslaget sätts upp

2022-05-04

Anslaget tas ner

2022-05-25

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius


Sammanträdesdatum

2022-05-10

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

83-89

Anslaget sätts upp

2022-05-10

Anslaget tas ner

2022-05-31

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2022-05-19

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

90-91

Anslaget sätts upp

2022-05-19

Anslaget tas ner

2022-06-09

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2022-05-24

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

92-105

Anslaget sätts upp

2022-05-24

Anslaget tas ner

2022-06-14

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2022-04-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

102

Anslaget sätts upp

2022-04-20

Anslaget tas ner

2022-05-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2022-04-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

103-128

Anslaget sätts upp

2022-04-26

Anslaget tas ner

2022-05-17

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2022-04-28

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

30-45

Anslaget sätts upp

2022-03-29

Anslaget tas ner

2022-05-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Matilda Nordh


Sammanträdesdatum

2022-04-27

Organ

Valnämnden

Paragrafer

16-25

Anslaget sätts upp

2022-04-29

Anslaget tas ner

2022-05-16

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Sammanträdesdatum

2022-04-20

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

15-20

Anslaget sätts upp

2022-04-21

Anslaget tas ner

2022-05-13

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten

Sammanträdesdatum

2022-05-02

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

46-58

Anslaget sätts upp

2022-05-03

Anslaget tas ner

2022-05-24

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet