Tjörn kommuns logga, till startsidan

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Vill du överklaga ett kommunalt beslut? Beroende på vad du vill klaga på finns det två möjligheter.

Om du tycker att det fattats ett olagligt beslut

Då kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet med beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att något av följande:

  • Beslutet inte har tillkommit på laglig väg, den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.
  • Beslutet berör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.

Däremot kan förvaltningsrätten inte komma fram till ett annat beslut

Det ska framgå av beslutet du fått hur du gör för att överklaga. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Det är bara den som beslutet gäller som kan överklaga genom förvaltningsbesvär.

Om du tycker att det fattats ett felaktigt beslut

Om du tycker att det fattats ett felaktigt beslutsom berör dig personligen kan du överklaga. Det kallas förvaltningsbesvär. Det kan till exempel handlar om ett byggnadslov eller ett socialt bistånd.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet