Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du och din familj hamnat i ekonomiska svårigheter kan ni behöva hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du behöva ansöka om försörjningsstöd.

Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som socialnämnden på Tjörn har beslutat om.

Innan du tar kontakt med socialkontoret, kan du förbereda dig genom att göra socialstyrelsens provberäkning för ekonomiskt bistånd.

Villkor för rätten till försörjningsstöd

Att få försörjningsstöd ska ses som en åtgärd av tillfällig karaktär som ska leda till att du själv klarar sin försörjning. Det innebär att du, om du är arbetslös, ska vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du ska aktivt söka de arbeten som finns på orten och inom pendlingsavstånd, utifrån din utbildning och erfarenhet, eller de arbeten där det inte ställs några krav på utbildning eller erfarenhet.

Om du inte kan söka arbete på grund av hälsoskäl ska du ha kontakt med sjukvården och vara sjukskriven av läkare för att kunna ha rätt till försörjningsstöd.
Är du inte helt sjukskriven utan bara till viss del, måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete resterande del.

För att bli beviljad ekonomiskt bistånd måste du också söka alla bidrag du kan vara berättigad till – till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, ersättningar från a-kassa eller ALFA-kassan. Sparade pengar och egna tillgångar (till exempel fastigheter och bilar) påverkar också din rätt till försörjningsstöd.

Krav på återbetalning

Om du väntar på inkomst i form av lön eller A-kassa, kan försörjningsstödet ges som ett förskott. Vid dessa tillfällen kan vi kräva att du betalar tillbaka hela eller delar av det ekonomiska stödet du fått. Det gäller även vid de tillfällen som du har ansökt om ersättning eller har överklagat ett beslut hos Försäkringskassan.

Ansök om försörjningsstöd via E-tjänsten

Ansökan om försörjningsstöd kan du göra genom att logga in i e-tjänsten med din e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet