Tjörn kommuns logga, till startsidan

Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

LONA-projektet för återvätning av Mölnebo damm

Miljöavdelningen har sökt och fått pengar från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. LONA- våtmark främjar anläggande av våtmarker och restaurering av befintliga våtmarker. Våtmarker är artrika miljöer, viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar även till ett flertal ekosystemtjänster, till exempel vattenrening. Våtmarker binder även kol vilket kan bidra till att bromsa klimatförändringarna.
LONA-projektet för återvätning av Mölnebo damm

LONA-projekt om invasiva arter

Miljöavdelningen har fått pengar från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag. Arbetet syftar till att kartlägga förekomsten av invasiva arter i kommunen, samt att öka kunskapen, samarbetet och dialogen med berörda.
LONA-projektet om invasiva arter

Revidering av kommunens naturvårdsprogram

Miljöavdelningen har beviljats pengar från den Lokala naturvårdssatsningen, LONA som är ett stöd från naturvårdsverket för att uppdatera kommunens naturvårdsprogram.
Revidering av kommunens naturvårdsprogram


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet