Tjörn kommuns logga, till startsidan

Regler för Tjörnpengen

Tjörnpengen består av 50 000 kronor per år som är till för att skapa bra saker för unga av unga på Tjörn. Det är en del av ungdomsdialog som är ett forum för ungdomsinflytande i kommunen.

Pengarna kan sökas för att skapa aktiviteter eller projekt som till exempel läger, konserter, föreläsningar, sportevent eller vad ni kan komma på och vill göra.

Vem kan söka?

Du som bor på Tjörn och är 12–18 år.

Vad krävs för att få söka?

  • Bidraget kan sökas av en eller flera ungdomar.
  • Det du söker bidrag för ska rikta sig till alla inom målgruppen.
  • Aktiviteten/projektet måste vara drogfritt.
  • Aktiviteten/projektet måste grunda sig i demokratiska värderingar och ska vara icke diskriminerande.

Vem beslutar om pengarna?

De ungdomar som deltar på ungdomsdialogmöte beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas. En arbetsgrupp som består av ungdomar och tjänstemän förbereder ansökningar och tar fram förslag på beslut inför varje dialogmöte. Man beslutar om ansökningarna en gång per termin. Finns det medel kvar i november, så har ungdomsdialog beslutat att de tillfaller kultur- och fritidscentra för att använda för aktiviteter under jullovet.

Ansökningsperioder

28 februari – beslut i mars
30 september – beslut i oktober


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet