Tjörn kommuns logga, till startsidan

Barnkultur i samverkan (BiS)

Samverkansgruppen Barnkultur i samverkan (BiS) arbetar med att stärka barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst och kultur – både i skolan och på fritiden. BIS är ett samarbete mellan Tjörns kommun och Nordiska Akvarellmuseet.

 • Martin Wallin, processledare för barn- och ungdomskultur.
 • Linnéa Hermansson, socialsekreterare, Individ- och familjeavdelningen
 • Märta Linder, socialsekreterare, Individ- och familjeavdelningen
 • Åsa Brithell, förskolelärare. Representerar alla Tjörns förskolor.
 • Camilla Färdig, lärare. Representerar Kållekärrs skola
 • Viktoria Johansson, lärare. Representerar Skärhamns skola
 • Malin Andersson, lärare. Representerar Myggenäs skola
 • Johanna Hammar, lärare. Representerar Rönnängs skola
 • Ann-Charlotte Berntsson, lärare. Representerar Fridas hage och anpassad skola.
 • Emelie Rutgersson, lärare. Representerar Bleketskolan
 • Savita Johansson Halin, lärare. Representerar Häggvallskolan
 • Karin Jersler, bibliotekarie. Representerar Tjörns folk- och skolbibliotek.
 • Madeleine Wallroth, gruppledare. Representerar kulturpedagogpoolen
 • Linnéa Axelsson, konstpedagog. Representant för Nordiska Akvarellmuseet.
 • Isabelle Felczak, kultursamordnare. Representant för kultur-och fritidsförvaltningen.
 • Julia Korn, ungdomskonsulent kultur. Representerar Kultur- och fritidscentra

Kulturträdet är en långsiktig plan för att garantera att alla barn och unga i Tjörns kommun, oberoende av vilken skola barnet går på eller vilken förskoleform man valt, aktivt får uppleva, delta i och själva skapa konst och kultur. Till varje del i Kulturträdet finns redovisat hur aktiviteten knyter an tillläroplanens mål i de olika ämnena såväl som till övergripande mål och riktlinjer.

 

Tjörns kulturgaranti - Kulturträdet, där varje löv motsvarar en årskurs kulturutbud

Kontakt

Martin Wallin

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet