Tjörn kommuns logga, till startsidan

Så används dina pengar

Det är våra folkvalda politiker som bestämmer vart pengarna går och hur mycket som varje nämnd ska få till sina verksamheter.

Skattesats

Varje kommun tar ett politiskt beslut om sin egen skattesats. För 2022 är skattesatsen i Tjörns kommun 33,19 kr. Det är vad man som invånare betalar per intjänad hundralapp. Där ingår skatt för kommun och region, men inte kyrkoavgift eller begravningsavgift.

Av den totala skattesatsen är den kommunala skatten 21,71 kronor. Det är den skatten som används för att betala kommunens olika verksamheter och samhällstjänster.

Vad får du för pengarna?

Vi som är Tjörnbor får rent vatten i kranarna, förskolor till våra småbarn, skolor till lite större barn, äldreomsorg till våra anhöriga, daglig verksamhet för funktionsnedsatta, föreningsliv, integrationsinsatser för nyanlända, friluftsliv, moderna avloppsverk, kulturskola, fritidshem och mycket, mycket mer.

Fördelning per hundralapp

Här kan du se hur stor del av en hundralapp i kommunal skatt som används till de olika verksamheterna inom kommunen 2022. Som du kan se går drygt 80 procent av de kommunala pengarna till omsorg samt förskola och skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen: 42 kronor, socialförvaltningen: 38 kronor, kommunkansliet*: 10 kronor, kultur- och fritidsförvaltningen: 6 kronor, samhällsbyggnadsfövaltningen: 3 kronor, kommunfullmäktige samt nämnder: 1 krona. *Kommunövergripande verksamhet, till exempel räddningstjänst, näringsliv, ekonomi, IT, mark- och exploatering, personalfrågor och kommunikation.

Kontakt

Carolina Färdigh

Ekonomichef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 december 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet