Tjörn kommuns logga, till startsidan

Riva och rivningslov

tt riva innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Här finns information om när det krävs rivningslov och vilka handlingar du behöver bifoga din ansökan.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

  • strandskyddat område
  • kulturmiljöområde
  • naturreservat eller naturvårdsområde
  • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Riva en hel eller del av byggnad

  • Det krävs generellt rivningslov eller anmälan för att riva om bygglovs krävs för byggnaden.
  • Det kan krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt till exempel miljöbalken, kulturmiljölagen eller annan lagstiftning.

Handlingar, kostnader och ansökan om rivningslov

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga din ansöka:

Självservice

Kontakt

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet