Tjörn kommuns logga, till startsidan

Rönnängs förskola

Rönnängs förskola är inspirerad av Reggio Emilia-filosofins idéer och ligger i ett mycket naturskönt område med utsikt över Hakefjorden. På förskolan hittar du äventyrsgruppen som mestadels håller till utomhus på dagarna.

Rönnängs förskola

Båtviksvägen 2
471 42 Rönnäng

Avdelningar

Vintergatan 0304-60 17 55

Äventyrsgruppen 0304-60 15 30 0304-60 13 04

Sjöboden 0304-60 17 48

Plan mot kränkande behandling

Planen mot kränkande behandling fungerar som stöd för både barn och vuxna på Rönnängs förskola. Planen beskriver hur vi arbetar för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och vuxna på vår förskola. Den beskriver också vilka mål vi har för vårt för vårt arbete på förskolan under året och hur vi ska uppnå dem.

Vårt kvalitetsarbete

Alla kommunala förskolor på Tjörn upprättar i början av hösten en arbetsplan som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet för kommande år. Vad ska vi göra, varför och vad ska det leda till? Syftet är att utveckla utbildningen genom att arbeta med de prioriterade områden som varje förskola tar fram.

Så här går det till:
I slutet av vårterminen skriver förskolans personal och rektor en rapport som sammanfattar förskolans kvalitetsarbete under året. I rapporten kan du läsa om verksamhetens styrkor och svagheter och vilka områden som ska prioriteras. Förskolan beskriver varför de har satt upp sina mål och hur de arbetar för att nå upp till dem. Man utvärderar och gör en bedömning av vilka framsteg som har gjorts under året, vilka svårigheter som har uppkommit och vilka insatser som återstår av de prioriterade områdena. Resultaten presenteras för våra politiker under hösten.

Kontakt

Marianne Mårtensson

Rektor Rönnängs förskola

Karin Olsson

Specialpedagog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet