Tjörn kommuns logga, till startsidan

Val och folkomröstningar

Val är det viktigaste sättet du som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU. Rätten att rösta fram en folkvald församling som styr är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Ordet demokrati betyder just folkstyre.

Sverige har allmänna val var fjärde år till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförd i Tjörns kommun kan då rösta i de tre valen:

  • Tjörns kommunfullmäktige
  • Regionfullmäktige i Västra Götaland
  • Riksdagen

Kommunen ansvarar genomförandet av allmänna val

Sveriges Valmyndighet ansvarar för att planera och samordna val och folkomröstningar i Sverige och det är Sveriges kommuner som ansvarar för själva genomförandet av de allmänna valen.

Det är alltså kommunen som ser till att det finns röstmottagare, att röstmottagarna får utbildning, och att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning och ser till att allt material finns på plats för att röstning ska kunna genomföras.

I alla kommuner finns en valnämnd, en lokal valmyndighet. Det är valnämnden som har ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen och i veckan efter valdagen.

Vill du veta mer?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om val eller se valresultat för tidigare val.

Valmyndigheten.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet