Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan - SSPF

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten på Tjörn samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Vad gör SSPF?

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn med syfte att upptäcka och hjälpa unga med riskbeteende. Målet är att ungdomar på Tjörn ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar som har hamnat snett.

När kan du kontakta SSPF?

Om du känner dig orolig för ett barn eller ungdom i din närhet kan du kontakta någon av våra SSPF-koordinatorer. Oron kan till exempel röra sig om:

 • Kriminella handlingar
 • Skolk
 • Bruk av alkohol eller droger
 • Ungdomen rör sig i olämpliga miljöer och umgängen
 • Ungdomen utsätter sig för risker

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Såhär går det till

Med SSPF vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar myndigheter för att det finns oro för barnet eller ungdomen.

Det kan till exempel handla om:

 • Svårigheter att koncentrera sig i skolan.
 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk - inte bara en.

Vi fokuserar på det positiva tillsammans

Nästa steg är att vi tillsammans fokuserar på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dom? Vi gör en plan tillsammans. Alla kan bidra i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Läxläsning. En plats att göra läxorna på är viktigt om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan.
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan vi hjälpa till att kontakta fler personer. Det kan till exempel handla om barn- och ungdomspsykiatrin.

Vanliga frågor

Socialtjänsten
En socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.

Skolan
Det kan vara rektorn eller någon annan medarbetare på skolan där ditt barn eller din ungdom går.

Polisen
En polis som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Fritid
En fritidsledare eller fältassistent som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Polisen i området kanske träffar ditt barn eller din ungdom ute i området. Polisens uppgift är att minska brottsligheten i samhället och öka tryggheten. När polisen vet mer om ditt barn eller din ungdom kan de hålla extra koll. De kan också lättare hjälpa ditt barn eller din ungdom om de vet mer om hur situationen ser ut för ditt barn eller din ungdom.

När du skriver under blanketten kan myndigheterna prata öppet tillsammans om ditt barn. Annars finns sekretess som gör att socialtjänsten inte får prata öppet om arbetet med personer.

Det finns många vuxna som träffar ditt barn eller din ungdom i vardagen. Det kan vara i skolan, på fritidsgården eller utomhus på kvällarna. Med SSPF samarbetar de vuxna tätare än i vanliga fall. Arbetet går också snabbare tack vare SSPF. Då ökar chansen att det ska gå bra. Många arbetar tillsammans - samtidigt.

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet