Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Att arbeta med hållbar utveckling är en förutsättning för att uppnå vår vision för Tjörn. Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Tjörns kommun tar långsiktigt ansvar för att vår planet, och vår lokala miljö, ska fortsätta kunna ge oss människor det som vi behöver för att må bra, och få våra behov uppfyllda. Vatten och hav är prioriterade frågor. Tjörns kommun ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning erbjudas goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen togs fram världens ledare år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Eftersom de globala målen gäller alla nästan åtta miljarder människor som lever på jorden, är det första steget för att de ska bli verklighet att alla vet om att målen finns. Om alla känner till målen så kan alla tillsammans samla kraft för att göra dem till verklighet.

De 17 globala målen är:

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • Hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet för alla
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Genomförande och globalt partnerskap

Genom de globala målen har världens länder lovat att arbetar för att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

De globala målen beskrivet av Regeringen

Kontakt

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet