Tjörn kommuns logga, till startsidan

Radon

Radon är en osynlig lukt- och smakfri gas. När gasen koncentreras i inomhusmiljön kan den påverka din hälsa. Radon finns naturligt i luft, mark och vatten. Här finns information om hur radon mäts, vilka riktvärden som finns och en karta över riskområden på Tjörn.

Var kommer radon ifrån?

Radon kan komma ifrån:

Den största hälsorisken med att ha radon i sitt dricksvatten är att radon övergår till gasform i inomhusluft.

Mäta radon

För att upptäcka radon krävs en mätning. Radon mäts under eldningssäsongen, det vill säga 1 oktober till 30 april. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning. Du behöver själv beställa mätdosor, beställ dina dosor av ett ackrediterat företag. Klicka in dig på Swedacs lista över ackrediterade företag nedan för att där välja vilket företag du vill köpa tjänsten i från.

Om du har förhöjda halter radon

Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna samt föreslå åtgärder. På Svensk Radonförenings webbplats finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Sök bidrag för sanering av radon

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering.

Fastighetsägarens ansvar

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöavdelningen bedriver tillsyn och kan kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Karta över riskområden för radon på Tjörn

Tjörnkarta som visar områden med radon i berggrunden.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet