Tjörn kommuns logga, till startsidan

Faderskap eller föräldraskapsbekräftelse

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos familjerätten (på socialkontoret) i Tjörns kommun, antingen under den senare delen av graviditeten eller efter att barnet fötts. Du beställer själv tid innan barnet är fött eller så får du en kallelse efter att barnet är fött.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Genom bekräftelsen knyts barnet juridiskt till pappan. Om det finns tveksamheter om vem som är far, har mannen eller kvinnan rätt att begära en rättsgenetisk undersökning, en så kallad DNA-analys. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Föräldraskap i samkönad relation

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambor. Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen görs hos familjerätten (på socialkontoret) i Tjörns kommun. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har ett gemensamt juridiskt vårdnadsansvar för barnet och ska tillsammans fatta beslut i frågor som rör barnet. Föräldrarna behöver inte bo ihop för att ha gemensam vårdnad.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr

Hanna Lilja

Administratör

Susanne Andersson

Administratör


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet