Tjörn kommuns logga, till startsidan

Mur, plank och staket

En mur kan vara fristående eller som stöd vid nivåskillnader. Ett plank är oftast en fristående vägg byggd av trä, metall eller plast. Planket är oftast högre och tätare än ett staket. Här kan du läsa om när du behöver bygglov och inte för att bygga eller ändra en mur eller ett plank.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

  • strandskyddat område
  • kulturmiljöområde
  • naturreservat eller naturvårdsområde
  • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Bygga, flytta eller ändra mur eller plank

Det krävs bygglov om du ska:

Du behöver inte bygglov för att bygga en skyddad uteplats med mur eller plank. Kraven i plan- och bygglagstiftningen ska vara uppfyllda även om bygglov inte krävs. Till exempel anpassning till omgivande bebyggelse och miljö.

Bygga staket

  • Det krävs generellt bygglov för att bygga ett staket högre än 120 centimeter med mindre än 1/3 genomsiktlighet.
  • Det finns undantag om staketet är till för att skydda en uteplats.

Bygga staket i tomtgräns

  • Det krävs godkännande, gärna skriftligt, från din granne för att bygga på tomtgräns
  • Det krävs inte godkännande från din granne för att bygga någon meter innanför tomtgräns

Handlingar, kostnader och ansökan om bygglov

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga ansökan om bygglov för mur, plank eller staket:

Självservice

Kontakt

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet