Tjörn kommuns logga, till startsidan

Badplatser

På Tjörn finns det 19 kommunala badplatser. De största är Låka i Höviksnäs, Kårevik i Rönnäng, Linneviken i Kyrkesund och Gråskär i Skärhamn. Några av badplatserna erbjuder simskola på sommaren för såväl bofasta som besökare.

Karta över Tjörns badplatser

På kartan hittar du mer information om respektive badplats samt en vägbeskrivning. Vägbeskrivningen gäller för bil, men de flesta nås också med buss.
Karta över badplatser

Enligt kommunens ordningsstadga är det inte tillåtet att campa på kommunens badplatser. Husbilscamping på badplatsparkeringar är inte heller tillåtet.

Almöns badplats ligger norr om Almöns campingområde och är populär bland barnfamiljer.

Om Almö badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har sandstrand, bryggor, hopptorn och toaletter. Badplatsen sköts sommartid av personal på Almöns camping.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av personal från Almöns camping.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, kör rakt fram vid trafikljusen. Ta höger vid skylt "Sjöstugan". Vid Sjöstugan finns en parkering. Gå över gångbron och följ stigen som går längs stranden. Från parkeringsplatsen är det cirka 500 meter till badet.

Med buss: Hållplats Myggenäs Korsväg

Blekets badplats ligger på sydvästra Tjörn.

Om Blekets badplats

Bekvämligheter

Där finns en liten sandstrand, klippor, badbrygga, hopptorn, flotte, svikt och toalett.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsvariationer.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Blekets fritidsförening, som också anordnar simskola.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen ut på väg 169. Kör cirka 20 km och sväng höger mot Klädesholmen (efter Blekets samhälle). Efter cirka 75 meter finns en skylt med "Hästhagens badplats". Från parkeringsplatsen är det 200 meter till badet. Parkeringsmöjligheterna är begränsade.

Med buss: Hållplats Bleket hamnplan

Dyröns badplats ligger cirka 300 meter österut från färjeläget och Dyröns norra hamn.

Om Dyröns badplats

Bekvämligheter

Dyröns badplats har en liten sandstrand, badbryggor och klippor. Toalett finns vid småbåtshamnen.

Tillgänglighet

Badplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med en bred trappa svagt sluttande ner i vattnet.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Dyröns samhällsförening, som också anordnar simskola.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, sväng vänster vid trafikljusen och ta in på väg 169 mot Rönnäng. Kör till Rönnäng (cirka 20 km).
Parkeringsmöjligheterna i Rönnäng är begränsade och besökare hänvisas sommartid till parkeringen vid Tjörns ishall (ca 20 min promenad till färjan).

Med buss: Hållplats, Rönnängs brygga – färja vidare till Dyröns norra hamn. Se Västtrafiks reseplanerare.

Färja: Från Rönnängs brygga går en personfärja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Färjan går från Rönnäng cirka en gång i timmen.

Familjer badar på Gråskärs badplats i Skärhamn.

Badplatsen intill Nordiska Akvarellmuseet är särskilt populär bland barnfamiljer. Här anordnas kommunal simskola varje sommar.

Om Gråskärs badplats

Från och med vecka 23 städas stranden tre dagar i veckan samt vid behov.

Ny grillplats anläggs i sommar, tillgänglighetsanpassad gång från ramp till grillplats där det också finns ett nytt pick-nickbord med plats för rullstol.

Bekvämligheter

Badplatsen intill Nordiska Akvarellmuseet har stora gräsytor, sandstrand, klippor, badbrygga, hopptorn, volleybollplan och toaletter.

Tillgänglighet

Badplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med handikapptoalett.
Badrampen är tillfälligt avstängd i väntan på reparation.

Skötsel

Badplatsen sköts av kommunen, som också anordnar sommarsimskola.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen och in på väg 169. Kör cirka 17 km mot Rönnäng. Ta av i Aröd mot Skärhamn och Nordiska Akvarellmuseet. Fortsätt till Skärhamn. Sväng vänster mot Nordiska Akvarellmuseet. Badplatsen ligger i anslutning till museet. Parkeringsplatser finns i Södra hamnen.

Med buss: Hållplats Nötsäter alternativt Kommunhuset.

Badplatsen ligger på östra Tjörn

Om Gunneby badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har sandstrand, badbrygga, badflotte och toalett.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Gunneby badförening som även ordnar simskola.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen in på väg 169 mot Rönnäng. Sväng vänster efter cirka 8 km vid skylt Ridshop 1. Följ grusvägen cirka 2 km till parkeringsplatsen. Härifrån är det cirka 100 meter till badet.

Med buss: Hållplats Gunneby

Badplatsen ligger cirka 500 meter från färjeläget.

Om Häröns badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har klippor, brygga och svikt. Toalett finns i båthamnen.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Häröns intresseförening.

Hitta hit

Med bil: Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta av mot och passera Kållekärr. I rondellen, ta höger mot Kyrkesund. Parkering finns vid Linnevikens badplats.

Med buss: Hållplats Härön, vidare med färja över till Härön.

Färja: Till Härön tar du dig med färjan som går mellan Kyrkesund och Härön.

Badplatsen ligger strax efter bron på Koholmens östra sida.

Om Klädesholmens badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har ny betongbrygga, en liten sandstrand, klippor, badbrygga, hopptorn och toaletter.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Klädesholmens intresseförening, som också anordnar simskola. Är du intresserad av att jobba som simlärare kan du kontakta Klädesholmens intresseförening.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen ut på väg 169.
Kör cirka 20 km och sväng höger mot Klädesholmen (efter Blekets samhälle) Fortsätt över bron mot Klädesholmen. Badplatsen ligger strax efter bron på Koholmens östra sida. Parkeringsplats finns till höger efter bron och härifrån är det 100 meter till badet.

Med buss: Hållplats Klädesholmen östra.

Badplatsen ligger på södra Tjörn i Rönnäng. Kårevik är populärt bland barnfamiljer. Här anordnas sommarsimskola av Tjörns kommun.

Om Kåreviks badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har gräsytor, sandstrand, klippor, badbryggor, hopptorn. Sötvattendusch och toaletter finns i nära anslutning till badplatsen.

Tillgänglighet

Badplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med en bred trappa svagt sluttande ner i vattnet samt en tillgänglighetsanpassad toalett.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Rönnängs badförening och Tjörns kommun. Tjörns kommun anordnar sommarsimskola.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen ut på väg 169. Kör cirka 14 km och sväng vänster i Kuballe mot Rönnäng och Bäckevik. Fortsätt till Rönnäng, passera ICA-butiken. Ta vänster vid badskylt och följ skyltar till badplats. Parkeringsplats finns i direkt anslutning till badplatsen.

Med buss: Hållplats Rönnängs skola läge A.

Badplatsen ligger på höger sida när man passerar första bron till Lilla Askerön.

Om Lilla Askeröns badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har en liten sandstrand, badbrygga, klippor och toalett.

Tillgänglighet

Det finns en tillgänglighetsanpassad träramp ner till den lilla sandstranden.

Skötsel

Badplatsen sköts av föreningen Lilla Askeröns vänner som också anordnar simskola.

Simskola

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, kör rakt fram vid trafikljusen. Fortsätt över Skåpesundsbron till Orust. Sväng höger vid skylt "Askerön". Badplatsen syns på höger sida när man passerar första bron (efter cirka 5 km). Parkeringsplatsen ligger cirka 200 meter från badplatsen.

Med buss: Hållplats Säckebäck södra.

Linnevikens badplats ligger i Kyrkesund.

Om Linnevikens badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har sandstrand, flytbrygga och toalett. Badet har bra parkeringsmöjligheter.

Tillgänglighet

Badplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med en bred trappa svagt sluttande ner i vattnet.

Skötsel

Badplatsen sköts av Tjörns kommun, som också anordnar sommarsimskola.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen in på väg 169 mot Rönnäng. Sväng höger i Vallhamnsrondellen mot Kållekärr. Kör igenom Kållekärr och fortsätt till rondell. Sväng höger i rondellen mot Kyrkesund. Sväng vänster efter Långekärr, mot Kyrkesund. Följ skyltar till badplatsen. Det finns bra parkeringsmöjligheter alldeles intill badplatsen.

Med buss: Hållplats Linneviken läge B.

Badplatsen ligger i Höviksnäs. Låka är särskilt populär bland barnfamiljer.

Om Låkas badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har gräsytor, liten sandstrand, klippor, badbryggor, hopptorn, volleybollplan och toaletter.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts av Tjörns kommun.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen in på väg 169 mot Rönnäng. Sväng vänster i rondellen mot Höviksnäs. Sväng vänster i nästa rondell. Sväng höger vid badplatsskylt. Parkeringsplats finns i anslutning till badplatsen samt före sista svängen vid badplatsskylten.

Med buss: Hållplats Höviksnäs.

Olsby badplats ligger på östra Tjörn.

Om Olsbys badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har cementerad brygga och trädäck.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts av Olsby badförening.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen ut på väg 169. Kör cirka 13 km och sväng vänster vid skylt Olsby. Följ grusväg i cirka 2 km. Badplatsen ligger direkt till höger efter skarp vänstersväng. Det finns inga parkeringsmöjligheter vid badplatser.

Med buss: Hållplats Olsby.

Badplatsen ligger på östra sidan av Tjörn.

Om Olsnäs badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har brygga, klippor och toalett.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts av kommunen.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen ut på väg 169. Kör cirka 9 km och sväng vänster vid skylt Djupvik. Kör cirka 1 km och sväng höger mot Olsnäs. Följ skylt till badplats.
Det finns bra parkeringsmöjligheter vid badplatsen med cirka 300 meter till badet.

Med buss: Hållplats Olsnäs.

Badplatsen är långgrund och är populär bland barnfamiljer.

Om Röras badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har ny brygga, flotte, klippor och toalett. Röra har också en naturlig långgrund sandstrand som är populär bland barnfamiljer. Här finns även brygga och

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts av Tjörns kommun.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen in på väg 169 mot Rönnäng. Sväng höger i Vallhamnsrondellen mot Kållekärr. I Kållekärr, sväng höger före Statoil. Följ skyltar mot Röra strand. Observera att där är begränsad höjd för att komma fram med ett fordon, en högre bil liknande en SUV är för hög och kommer inte in. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid badplatsen. Från parkeringsplatsen är det cirka 300 meter till badet.

Med buss: Hållplats Röra affär.

Naturreservat

Röras badplats ligger i ett naturreservat och för att bevara naturen finns därför föreskrifter.

Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren
  • medföra ej kopplad hund
  • flytta stenar i lösa avlagringar som klapperstensfält och liknande, eller ta med sten därifrån
  • ta med eller förstöra andra levande ting på platsen, så som träd eller blommor
  • ställa upp husvagn eller tälta
  • ordna bojförtöjning annat än vid bryggor
  • landa vid eller beträda holmar och skär inom fågelskyddsområde under tiden 1 april till 15 juli
  • ankra eller varaktigt uppehålla sig inom 50 meter från närmaste holme eller skär i fågelskyddsområdet.

Badplatsen i Stockevik.

Badplatsen ligger i en vik och har klippor, brygga och hopptorn. Populär bland barnfamiljer. Här anordnar Stockeviks samhällsförening simskola.

Om Stockeviks badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har klippor, brygga, bryggdäck, hopptorn, svikt och toalett.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Stockevik sköts sommartid av Stockeviks samhällsförening som också anordnar simskola.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen och in på väg 169. Kör cirka 17 km mot Rönnäng. Ta av i Aröd mot Skärhamn och Nordiska Akvarellmuseet. Sväng vänster vid skylt mot Stockevik
Fortsätt mot badplatsens parkeringsplats, som ligger på vänster sida precis före en lada med badskylt (på höger sida). Från parkeringsplatsen är det 300 meter till badet.

Med buss: Hållplats Stockevik

Brygga vid badplatsen i Toröd.

Badplatsen har sandstrand, brygga och toalett.

Om Toröds badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har sandstrand, brygga och toalett.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpssad.

Skötsel

Badplatsen sköts av Toröds badförening.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen och in på väg 169. Kör mot Rönnäng. Sväng höger i Vallhamnsrondellen mot Kållekärr. Kör igenom samhället Kållekärr och fortsätt till rondell. Sväng höger i rondellen mot Kyrkesund. Sväng höger vid skylt Toröd–Kyrkefjäll. Följ vägen mot Toröd och badplatsens parkeringsplats. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid badplatsen.

Tubbevikens badplats är populär bland barnfamiljer. Både badet och bastun är lätt att nå, med kommunala färdmedel, bil, cykel eller till fots.

Om Tubbevikens badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har en liten gräsyta och sandstrand, klippor, hopptorn, svikt och toalett. Toaletten är öppen för allmänheten året runt.

På badplatsen finns en bastu som kan nyttjas av både medlemmar och besökare. Bastun är handikappanpassad och i anslutning till bastun finns handikapptoaletten. Bastun bokas via föreningen Tubbevikens bastuförening.

Tillgänglighet

Badet är till viss del tillgänglighetsanpassat med två handikapptrappor och en handikapptoalett. Två tillgänglighetsanpassade bryggdäck finns.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Tubbevikens badförening och Tjörns kommun.

Hitta hit

Med bil: Från Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen och in på väg 169. Kör cirka 17 km mot Rönnäng. Ta av i Aröd mot Skärhamn och Nordiska Akvarellmuseet. Fortsätt till Skärhamn och följ vägen genom samhället (havsviken till vänster). Badplatsen ligger i norra Skärhamn. Det finns bra parkeringsmöjligheter. Handikappsparkeringsplatser finns i anslutning till badplatsen.

Med buss: Hållplats Skärhamn norra.

Åstols badplats ligger på västra Åstol och har ett barnbad med tillhörande rutschkana och tillgång till toalett.

Om Åstols badplats

Nytt 2023

Nybyggt omklädningsrum i anslutning till badet. Badplatsens barn-bad nyrenoverat.

Bekvämligheter

Åstols badplats har ett barnbad med en rutschkana, en liten sandstrand och klippor. Toalett finns i anslutning till badplatsen och vid småbåtshamnen.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts sommartid av Åstols samhällsförening.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, sväng vänster vid trafikljusen och ta in på väg 169 mot Rönnäng. Kör till Rönnäng (cirka 20 km).
Parkeringsmöjligheterna i Rönnäng är begränsade och besökare hänvisas sommartid till parkeringen vid Tjörns ishall (ca 20 min promenad till färjan).

Med buss: Hållplats Rönnängs brygga och båt vidare till Åstol. Se Västtrafiks reseplanerare.

Färja: Från Rönnängs brygga går en personfärja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Färjan går från Rönnäng cirka en gång i timmen.

Ängevikens badplats ligger på väg ut mot Björholmen.

Om Ängevikens badplats

Bekvämligheter

Badplatsen har sandstrand, gräsyta och en brygga utefter berget.

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Skötsel

Badplatsen sköts av Ängevikens samfällighetsförening.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, ta vänster vid trafikljusen in på väg 169 mot Rönnäng. Sväng höger i Vallhamnsrondellen mot Kållekärr. Kör igenom Kållekärr och fortsätt till rondell. Sväng höger i rondellen mot Kyrkesund. Sväng höger efter samhället Långekärr mot Björholmen. Sväng vänster vid skylt Ängeviken. Följ vägen till badplatsen. Parkeringplatser finns i anslutning till badplatsen.

Med buss: Hållplats Ängeviken läge B.

Hundar på badplatser

Hundar får inte vistas på kommunens offentliga badplatser. Enligt allemansrätten har man dock rätt att vistas och bada med hund på andra platser där det inte uttryckligen är förbjudet.

Det finns många naturligt bildade badstränder och kanter längst kusten och vid våra insjöar som kan vara lämpliga att bada i med sin hund. Du som hundägare tar eget ansvar och hänsyn.

För hundar kan det vara förenat med livsfara att bada i, och få i sig vatten, där det är algblomning. Var observant på hur vattnet ser ut och känns innan du låter din hund bada.
Regler för hundägare

Kontakt

Tjörns Turistbyrå


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet