Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kulturskolan STOLT

Kulturskolorna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet ingår i ett initiativ där vi tillsammans erbjuder kulturaktiviteter. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna i åldern 7–26 år med funktionsvariationer. Genom våra STOLT-träffar hoppas vi att fler ska hitta till kulturskolan och se oss som en aktiv mötesplats.

Informationsfilm

Information om tider och träffar

Information våren 2024

När vi träffas på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund har vi två olika grupper.
Grupperna träffas parallellt under samma tid med olika aktiviteter. Vi har en gemensam fruktfika för att ses och hänga med varandra.
Grupperna delas upp på plats utifrån vilka deltagare som anmält sig.

Program och information Pdf, 8 MB.

Anmälan

Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla dig.

Anmälan till nedan aktiviteter görs till
ann-marie.myllykangas@sv.se

Aktiviteter våren 2024

Lördag 27 januari klockan 10.00–12.00

 • Ljudsaga
 • Julgransplundring under discokulan

Lördag 24 februari klockan 10.00–12.00

 • STOLT-kören
 • Dansa med Emma & Julia

Lördag 13 april klockan 10.00–12.00

 • Animation
 • Filmvisning Saltkråkan

Lördag 27 april klockan 10.00–12.00

 • Måla din egen kruka och så ett frö
 • Mikrofonteknik

 

Musikstund

Lilla Edet – Tingbergsskolan
Stenungsund – Kristinedalskolan
Enskild lektion: 20–25 minuter
Grupplektion med två elever: cirka 35 minuter

Anmälan och förfrågningar:
marie.frederiksen@stenungsund.se
073-996 04 77

STOLT-kör (7–26 år)

Plats: Musiksalen på Kristinedalskolan i Stenungsund

Tid: Tisdagar klockan 18.00-18.45

Anmälan och förfrågningar:
marie.frederiksen@stenungsund.se
073-996 04 77

Kulturskolan STOLT arrangeras i samarbete med:
Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Orust kommun, Lilla Edets kommun och Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Välkommen!

Ensam är inte stark!

Idén om en gemensam kulturskola, där resurser och pedagogiska upplägg riktar sig till barn och unga i särskolan, väcktes på en nationell konferens 2016. Efterfrågan fanns redan på en kulturskola som ger barn och unga med olika funktionsvariationer möjlighet att kontinuerligt och över tid prova på olika kulturaktiviteter, utifrån sina förutsättningar och behov.

Fyra kommuner gick samman och sökte och fick projektmedel från ”Kulturmiljonen” via Västra Götalandsregionens kultur- och fritidschefsnätverk. Projektet skulle ta fram en modell för en gemensam kulturskola, som fick namnet STOLT. Inom ramen för projektet skulle pedagoger ges möjlighet till fortbildning inom till exempel kommunikation med tecken och bildstöd.

Projektet skulle också medverka till möten över gränser, där människor med och utan funktionsvariationer möts.

Idag samarbetar pedagoger från de fyra kommunerna med externa pedagoger i STOLTs kursverksamhet. De planerar aktiviteterna tillsammans. Projektledaren hjälper till med den röda tråden, så att varje kurstillfälle känns tryggt för deltagarna.

Konstnärliga mål

 • Kulturskolan ska vara en kulturskola för alla.
 • Kulturskolans ämnen och uttryck ska visa på både bredd och spets.
 • Elever som deltar ska få möjlighet att möta flera olika konstnärliga uttryck utifrån professionell ledning.
 • Elever ska kunna erbjudas fortsatt fördjupning i ett konstnärligt ämne i den egna kommunen om så önskas.
 • Elever ska erbjudas möjlighet att få visa upp sina resultat för publik.

Utomkonstnärliga mål

 • Det ska finnas olika sätt att få ta till sig en konstart, till exempel enbart lyssna, betrakta på avstånd – värdet ska ligga i att vara med, inte att delta aktivt.
 • STOLT ska i mötet med eleverna våga ”bara” erbjuda, visa, invänta, följa, bekräfta.
 • Samlingarna ska vara en möjlighet för kamratskap.
 • Samlingarna ska vara tillgängliga.

Kulturskoleprojektet STOLT är ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet. T står för Tillsammans.

Arbetet med STOLT drivs framåt genom en styrgrupp som består av cheferna från de fyra kommunernas kulturskolor och projektledaren (två under projektets gång). Vid sidan av kommunerna har Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturcentrum Väst och Språkbussen deltagit i och bidragit till projektet. STOLT-projektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Göteborgsregionens kultur- och fritidschefsnätverk (Kulturmiljonen) och Lars Tegemyrs Musikstipendium. 

Folder kan du själv skriva ut och ha nära till hands om du vill:

STOLT-folder Pdf, 8 MB.

Viktor Olsson

Vi är väldigt glada att Viktor Olsson är vår STOLT-ambassadör. Det
blev fina möten mellan STOLT-deltagare och Viktor under vår STOLT-dag i höstas. Musik skapar positiva möten!


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 december 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet