Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kulturskolan STOLT

Vill du testa att spela ukulele, spela teater, lära dig att dansa, måla akvarell och annan konst eller sjunga tillsammans? Du som är elev i särskolan kan prova på olika aktiviteter.

Information om tider och träffar

Tid och plats: Höstlov och lördagar 10.00-11.30 på hasselgården, hasselbackevägen 98, Stenungsund.

Ålder: 7–15 år inskriven i särskolan.

Antal tillfällen: Vi träffas 4 tillfällen under hösten 2020:

26/10 kl. 10.00-12.00 - Rytmik och teater.

14/11 kl. 10.00-12.00 - Textilslöjd. INSTÄLLT på grund av Covid-19

28/11 kl.10.00-11.30 - Animering

5/12 kl. 10.00-11.30 - Skapa din egen hejarskylt.

Pris: Ingen kostnad

Anmälan:
Skicka ett mail med namn på deltagaren, telefonnummer och vilken aktivitet du vill vara med på. Anmäl dig/ditt barn till ett eller flera tillfällen.

Ensam är inte stark!

Idén om en gemensam kulturskola, där resurser och pedagogiska upplägg riktar sig till barn och unga i särskolan, väcktes på en nationell konferens 2016. Efterfrågan fanns redan på en kulturskola som ger barn och unga med olika funktionsvariationer möjlighet att kontinuerligt och över tid prova på olika kulturaktiviteter, utifrån sina förutsättningar och behov.

Fyra kommuner gick samman och sökte och fick projektmedel från ”Kulturmiljonen” via Västra Götalandsregionens kultur- och fritidschefsnätverk. Projektet skulle ta fram en modell för en gemensam kulturskola, som fick namnet STOLT. Inom ramen för projektet skulle pedagoger ges möjlighet till fortbildning inom till exempel kommunikation med tecken och bildstöd.

Projektet skulle också medverka till möten över gränser, där människor med och utan funktionsvariationer möts.

Idag samarbetar pedagoger från de fyra kommunerna med externa pedagoger i STOLTs kursverksamhet. De planerar aktiviteterna tillsammans. Projektledaren hjälper till med den röda tråden, så att varje kurstillfälle känns tryggt för deltagarna.

Konstnärliga mål

 • Kulturskolan ska vara en kulturskola för alla.
 • Kulturskolans ämnen och uttryck ska visa på både bredd och spets.
 • Elever som deltar ska få möjlighet att möta flera olika konstnärliga
  uttryck utifrån professionell ledning.
 • Elever ska kunna erbjudas fortsatt fördjupning i ett konstnärligt
  ämne i den egna kommunen om så önskas.
 • Elever ska erbjudas möjlighet att få visa upp sina resultat för publik

Utomkonstnärliga mål

 • Det ska finnas olika sätt att få ta till sig en konstart, till exempel enbart lyssna, betrakta på avstånd – värdet ska ligga i att vara med, inte att delta aktivt
 • STOLT ska i mötet med eleverna våga ”bara” erbjuda, visa, invänta, följa, bekräfta.
 • Samlingarna ska vara en möjlighet för kamratskap
 • Samlingarna ska vara tillgängliga

Kulturskoleprojektet STOLT är ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet. T står för Tillsammans.

Arbetet med STOLT drivs framåt genom en styrgrupp som består av cheferna från de fyra kommunernas kulturskolor och projektledaren (två under projektets gång). Vid sidan av kommunerna har Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturcentrum Väst och Språkbussen deltagit i och bidragit till projektet. STOLT-projektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Göteborgsregionens kultur- och fritidschefsnätverk (Kulturmiljonen) och Lars Tegemyrs Musikstipendium. 


Sidansvarig Anna Klingstedt/Senast uppdaterad 11 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet