Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kulturskolan STOLT

Kulturskolorna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet ingår i ett initiativ där vi tillsammans erbjuder kulturaktiviteter. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna i åldern 7–26 år med funktionsvariationer. Genom våra STOLT-träffar hoppas vi att fler ska hitta till kulturskolan och se oss som en aktiv mötesplats.

Informationsfilm

Information om tider och träffar

Hösten 2023 Pdf, 4 MB.

Observera att du behöver anmäla dig till de aktiviteter du vill gå på. Du hittar information nedan.

STOLT-dag lördag 30 september

Klockan 11-14.30, Fregatten i Stenungsund

Information och anmälan Pdf, 2 MB.

Höstens övriga program kommer här inom kort...


Anmälan till ovan aktiviteter görs till
ann-marie.myllykangas@sv.se

Vid frågor kontakta
annika@sprakbussen.se

Musikstund

Platser och tider:
Tjörn – Fridas Hage, måndagar
Lilla Edet – Tingbergsskolan, tisdagar
Stenungsund – Kristinedalskolan, onsdagar
Orust – Henånskolan, måndagar

Enskild lektion: 20–25 minuter
Grupplektion med två elever: cirka 35 minuter

Anmälan och förfrågningar:
marie.frederiksen@stenungsund.se
073-996 04 77

STOLT-kör (7–26 år)

Plats och tid:
Musiksalen på Kristinedalskolan i Stenungsund

Anmälan och förfrågningar:
marie.frederiksen@stenungsund.se
073-996 04 77

Kulturskolan STOLT arrangeras i samarbete med:
Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Orust kommun, Lilla Edets kommun och Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Välkommen!

Ensam är inte stark!

Idén om en gemensam kulturskola, där resurser och pedagogiska upplägg riktar sig till barn och unga i särskolan, väcktes på en nationell konferens 2016. Efterfrågan fanns redan på en kulturskola som ger barn och unga med olika funktionsvariationer möjlighet att kontinuerligt och över tid prova på olika kulturaktiviteter, utifrån sina förutsättningar och behov.

Fyra kommuner gick samman och sökte och fick projektmedel från ”Kulturmiljonen” via Västra Götalandsregionens kultur- och fritidschefsnätverk. Projektet skulle ta fram en modell för en gemensam kulturskola, som fick namnet STOLT. Inom ramen för projektet skulle pedagoger ges möjlighet till fortbildning inom till exempel kommunikation med tecken och bildstöd.

Projektet skulle också medverka till möten över gränser, där människor med och utan funktionsvariationer möts.

Idag samarbetar pedagoger från de fyra kommunerna med externa pedagoger i STOLTs kursverksamhet. De planerar aktiviteterna tillsammans. Projektledaren hjälper till med den röda tråden, så att varje kurstillfälle känns tryggt för deltagarna.

Konstnärliga mål

  • Kulturskolan ska vara en kulturskola för alla.
  • Kulturskolans ämnen och uttryck ska visa på både bredd och spets.
  • Elever som deltar ska få möjlighet att möta flera olika konstnärliga uttryck utifrån professionell ledning.
  • Elever ska kunna erbjudas fortsatt fördjupning i ett konstnärligt ämne i den egna kommunen om så önskas.
  • Elever ska erbjudas möjlighet att få visa upp sina resultat för publik.

Utomkonstnärliga mål

  • Det ska finnas olika sätt att få ta till sig en konstart, till exempel enbart lyssna, betrakta på avstånd – värdet ska ligga i att vara med, inte att delta aktivt.
  • STOLT ska i mötet med eleverna våga ”bara” erbjuda, visa, invänta, följa, bekräfta.
  • Samlingarna ska vara en möjlighet för kamratskap.
  • Samlingarna ska vara tillgängliga.

Kulturskoleprojektet STOLT är ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet. T står för Tillsammans.

Arbetet med STOLT drivs framåt genom en styrgrupp som består av cheferna från de fyra kommunernas kulturskolor och projektledaren (två under projektets gång). Vid sidan av kommunerna har Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturcentrum Väst och Språkbussen deltagit i och bidragit till projektet. STOLT-projektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Göteborgsregionens kultur- och fritidschefsnätverk (Kulturmiljonen) och Lars Tegemyrs Musikstipendium. 

Folder kan du själv skriva ut och ha nära till hands om du vill:

STOLT-folder Pdf, 4 MB.

Daniel Karlsson "The Moniker"

Daniel Karlsson "The Moniker" var under läsåret 2022-2023 ambassadör för STOLT. Du kan läsa mer om Daniel på wikipedia
Tillsammans med deltagarna skrev Daniel en STOLT-låt. Den är verksamhetens signaturmelodi och hade premiär på Hjärtmello i Trollhättan 11 februari 2023

Daniel Karlsson "The Moniker"

Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet