Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skärhamns skola

På Skärhamns skola går det för ungefär 280 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan präglas av stor trivsel och framåtanda.

Personalen är indelad i tre arbetslag. Skolan ligger nära natur och hav vilket ger unika tillfällen till utomhusverksamhet. Elevrådet är aktivt och träffas kontinuerligt och får förslag från klasserna för att förbättra elevernas arbetsmiljö.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Varje år gör skolan en kvalitetsredovisning som innehåller:

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Kontakt

Skärhamns skola

Tubbegatan 48
471 31 Skärhamn

Expedition

Måndag–fredag 7.30–13

Fritidsavdelningar

Carina Bylin

Rektor Skärhamns skola

Inger Fält

Biträdande rektor Skärhamns skola

Britt-Marie Lind

Skolsköterska

Ulrika Nurmik

Specialpedagog

Sanna Nordström

Kurator

Ida Almefjord Boylan

Skolpsykolog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet