Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolskjuts

Om ditt barn har långt till skolan kan barnet ha rätt till skolskjuts. Ditt barn kan också ha rätt till skolskjuts på grund av till exempel funktionsnedsättning eller om vägen till skolan inte är trafiksäker. Här kan du läsa alla regler om skolskjuts.

Alla behöver ansöka om skolskjuts

Oavsett om du är berättigad till skolskjuts för det är långt mellan skolan och hemmet eller om du inte har rätt till skolskjuts men har särskilda skäl behöver du göra en ansökan. Elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som behöver skolskjuts, kan ansöka när som helst under året, för att få garanterat beslut inför höstens skolstart, behöver ansökan göras innan den 21 april. Ansökan gör du via vår e-tjänst som du kommer till genom att klicka på rutan nedan.

Skolskjutsarna i Tjörns kommun sker med buss i vanlig kollektivtrafik. Exakta tider för bussarna finns i Västtrafiks app. Tidtabellerna är anpassade efter skolornas start- och sluttider.

Fritidskort till ungdomar

Letar du efter ansökan till de subventionerade fritidskorten som Tjörns kommun erbjuder ungdomar? Ansökan till fritidskort hittar du på:
Fritidskort till ungdomar

Elev i grundskola

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst. Ansökan ska göras även för de barn som haft skolskjuts tidigare år. De elever som beviljats läsårskort får sitt kort skickat till sin folkbokföringsadress. Tänk på att det gamla läsårskortet är giltigt även i början av höstterminen, till och med 15 september.

Alla barn som ska börja grundskolan tilldelas en plats på en skola inom kommunens upptagningsområden. Se tabellen nedan för att se om eleven är avståndsberättigad till skolskjuts.

Avstånd mellan hem och anvisad skola

 

Klass

Avstånd

Förskoleklass till och med årskurs 3

2 000 meter

Årskurs 4 till och med årskurs 6

3 000 meter

Årskurs 7 till och med årskurs 9

4 000 meter

 

I vissa fall görs undantag från avståndsreglerna. Då tas hänsyn till bland annat elevens ålder, trafikförhållanden eller andra särskilda omständigheter. Det är viktigt att tänka på att dispens beviljas för innevarande år. Därför måste en ny ansökan göras inför varje läsårsstart.

Kommunens skolskjutsturer är anpassade utifrån de olika skolornas upptagningsområden. Elevens folkbokföringsadress avgör vilken skola eleven anvisas till. På kartan längre ner på sidan kan du se vilken skola ditt barn tillhör.

Vid val av annan skola än den anvisade, beviljas endast skolskjuts så länge avståndet till den anvisade skolan uppfyller avståndsreglerna.

Går eleven på en skola utanför det egna upptagningsområdet, ansvarar inte kommunen för att det finns skolskjutsturer som passar till den valda skolan. Hemmet ansvarar då för elevens transport till och från skolan.

Avstånd mellan hem och anvisad skola

 

Klass

Avstånd

Förskoleklass till och med årskurs 3

2 000 meter

Årskurs 4 till och med årskurs 6

3 000 meter

Årskurs 7 till och med årskurs 9

4 000 meter

 

Växelvis boende är vanligt när vårdnadshavarna har separerat och har delad vårdnad om barnet. Dessa barn har rätt till läsårskort om avståndet mellan anvisad skola och någon av vårdnadshavarnas adresser är längre än i listan nedan och vårdnadshavarens adress är en folkbokföringsadress i Tjörns kommun.

Avstånd mellan hem och anvisad skola

 

Klass

Avstånd

Förskoleklass till och med årskurs 3

2 000 meter

Årskurs 4 till och med årskurs 6

3 000 meter

Årskurs 7 till och med årskurs 9

4 000 meter

 

Det finns elever som av olika skäl behöver åka taxi till och från skolan. För beslut behöver ansökan styrkas med underlag som påvisar behovet av taxi.

Har eleven någon form av omsorg före och efter skolan, är du som förälder ansvarig för skjuts till och från denna verksamhet.

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på vanligt sätt på grund av operation eller sjukdom, kan du som vårdnadshavare ansöka om tillfällig skolskjuts. Ansökan ska vara styrkt med läkarintyg.

En elev som skadar sig i samband med en olycka kan få tillfällig skolskjuts via kommunens försäkringsbolag. Tillfällig skolskjuts som ersätts av ett försäkringsbolag räknas inte in i kommunens skolskjutsverksamhet.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Hållplatser och upptagningsområden

I kartan nedan hittar du en ikon som heter "lagerlista", där kan du välja vilken information du vill se.

Gråa hållplatser visar kollektivtrafikens ordinarie hållplatser. Skolskjutstrafiken stannar på alla hållplatser.


Visa Skolskjuts på en större karta

Elev i gymnasieskola

Du som bor på Tjörn och ska börja eller redan studerar på gymnasiet får ditt kort hemskickat under sommaren och behöver därför inte ansöka om skolskjuts. Du som börjar efter terminsstart får ett kort hemskickat så snart kommunen fått information om skolplacering.

För att få ett läsårskort behöver du vara skriven på Tjörn och inte uppbära någon annan ersättning såsom inackorderingstillägg. Om du har fått ett läsårskort och fullföljer din utbildning på samma skola får du automatiskt ett nytt kort hemskickat inför varje läsår. Du är berättigad till skolkort som längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Bra att veta om ditt läsårskort

Läsårskortet gäller varje vardag klockan 04–19. Kortet gäller även helgfria lovdagar under terminstid, dock inte under jullov eller sommarlov.

Tänk på att du kan åka på ditt gamla läsårskort i början av det nya läsåret. Därför ska du alltid spara läsårskortet när skolan slutar för sommaren.

Läsårskorten är personliga och en värdehandling. Om eleven tappar bort sitt läsårskort så ska du som vårdnadshavare anmäla det i vår e-tjänst för ersättningskort vid förlorat läsårskort. Du ska inte göra en ny skolskjutsansökan. Ersättningskortet kostar 150 kr, oavsett vilken årskurs eleven går i.

Du kan också kontakta Tjörns kundcenter som tar emot upphittade kort. Vet du att du kanske tappat ditt kort på bussen, kan du även ringa till Tjörns Omnibustrafik.

Kontakt

Tjörns omnibustrafik AB

Skolskjuts

Barn och utbildning


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet