Tjörn kommuns logga, till startsidan

Foodtruck och uteservering

För att ha en foodtruck eller uteservering krävs flera tillstånd. Det är du som bedriver verskamheten som ansvarar för att ta reda på vilka tillstånd som gäller din verksamhet. Här finns några exempel.

Arrendera mark för foodtruck

För att placera en foodtruck, kiosk, uteservering eller annan verksamhet på kommunal mark kan du behöva upprätta ett anläggningsarrende.

Tillstånd att söka för foodtruck och uteservering

Kontrollera om du behöver söka bygglov

Foodtrucks kräver oftast bygglov. Kontakta bygglovshandläggarna för att få veta vad som gäller för just din verksamhet.

Sök tillstånd för att starta verksamhet som hanterar livsmedel

I stort sett all livsmedelshantering ska registreras innan den startar. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Även dryck och dricksvatten räknas som livsmedel.

Sök tillstånd för uteservering på offentlig plats

För att ha en foodtruck eller uteservering på en offentlig plats eller på ett vägområde kan tillstånd behövas från Polisen eller Trafikverket.

Säkra tillgång till el

Om inte tillgång till el kan ordnas på eget sätt kan ett kommunalt ellutag användas mot en kostnad. Hur stor kostnaden är anpassas efter behov.

Hantera avfall

Verksamhetens avfall, matrester och fett ska tas om hand. Du kan teckna ett avfallsabbonemang. Flera verskamheter kan ha ett gemensamt hämtställe. Verksamheter kan inte använda kommunala kärl för avfall.

Säkra tillgång till toalett

Tillgång till toalett behövs om verksamheten hanterar livsmedel. Om kommunen har möjlighet att erbjuda en toalett i närområdet tas en avgift ut. Flera verskamheter kan ha gemensam tillgång till toalett.

Kontakt

Anna Aldegren

Näringslivsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet