Tjörn kommuns logga, till startsidan

Rönnängs skola

På Tjörns sydvästra del, alldeles vid havet, ligger Rönnängs skola. Stora delar av skolan är nyrenoverad och det finns ett stort bibliotek. Här går ungefär 235 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Varje år gör skolan en kvalitetsredovisning som innehåller:

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Kontakt

Rönnängs skola

Skolvägen 2
471 42 Rönnäng

Expedition

Måndag–fredag 7.30–13

Fritids Kulingen

Sjöstjärnan 0766-34 17 38
Hajen 0735-58 98 76

Maria Jakobsson

Rektor Rönnängs skola

Karin Hallgren

Skolsköterska

Anna Holgersson

Specialpedagog

Oskar Elfström

Kurator

Ida Almefjord Boylan

Skolpsykolog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet