Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tjörnpengen

Tjörnpengen kan sökas för att skapa aktiviteter eller projekt som till exempel läger, konserter, föreläsningar eller sportevent.

Tjörnpengen består av 50 000 kr per år. Summan kan du själv eller tillsammans med dina kompisar söka för att skapa bra saker för unga på Tjörn. Det är en del av ungdomsdialog som är ett forum för ungdomsinflytande i kommunen.

Ansök om Tjörnpengen

Vem kan söka?

Du som bor på Tjörn och är 12–18 år.

Vad krävs för att få söka?

  • Bidraget kan sökas av en eller flera ungdomar.
  • Det du söker bidrag för ska rikta sig till alla inom målgruppen.
  • Aktiviteten/projektet måste vara drogfritt.
  • Aktiviteten/projektet måste grunda sig i demokratiska värderingar och ska vara ickediskriminerande.

Vem beslutar om pengarna?

De ungdomar som deltar på ungdomsdialogmöte beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas. En arbetsgrupp som består av ungdomar och tjänstepersoner förbereder ansökningar och tar fram förslag på beslut inför varje dialogmöte. Beslut om ansökningarna tas en gång per termin.

Finns det medel kvar i november, så har ungdomsdialog beslutat att de tillfaller kultur- och fritidscentra för att använda för aktiviteter under jullovet.

Ansökningsperioder

28 februari – beslut i mars
30 september – beslut i oktober


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet