Tjörn kommuns logga, till startsidan

Översvämningar och skyfall

När det regnar väldigt mycket kan vägar och hus påverkas. Att få översvämning i sitt hus efter ett skyfall innebär stort obehag och en massa arbete. Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom. Ring 112 vid allvarlig fara vid liv eller egendom.

Gör detta omedelbart vid en översvämning

 • Bryt elektriciteten i de översvämmade rummen, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta, om möjligt, fuktkänsliga inventarier. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
 • Börja länspumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa. Räddningstjänsten kan i vissa lägen hjälpa till, men måste prioritera samhällsviktiga funktioner och har ingen skyldighet att hjälpa enskilda fastighetsägare.
 • Var noga med hygienen om översvämningen består av avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Fotodokumentera översvämningen.
 • Störningar på de egna ledningarna i huset/på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom VVS-firma.
 • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.

Minska risken för översvämning

Det finns mycket som du kan göra för att minska risken för översvämning eller minimera skadorna om ditt hus ändå skulle drabbas. För den som bor i ett utsatt läge och vet att risken för att få in vatten är stor kan det vara klokt att ha en dränkbar pump i beredskap. Pumpar finns i byggvaruhandeln i olika utföranden som kostar från några hundralappar och uppåt.

Inventarier i källaren

Ha inte alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte värdefulla inventarier på källargolvet.

Är du hyresvärd informera dina hyresgäster om hur de kan använda källaren.

Avloppet

Spola inte ned saker som sätter stopp i ledningarna som till exempel bomullspinnar, tamponger, hårrens från borstar, stekfett och olja. Släng istället i papperskorgen. Stekfett från stekpanna kan du torka ur och slängas i behållare för matavfall. Matolja kan du slå i en behållare och slänga brännbart avfall.

 • Installera backventil som hindrar vatten att tränga in genom källarens golvbrunnar och se till att underhålla dem enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att din husdränering och dagvattenledning inte är felkopplade till spillvattenledningen. Annars uppstår lätt stora flöden i avloppet som kan innebära översvämning.
 • Plantera inte stora träd på tomten rakt över ledningarna på tomten. Rötterna kan förstöra rörväggarna och orsaka stopp. Pil, poppel och platan har särskilt problematiska rötter för ledningar.
 • Se över fastighetens ledningar. Renovera, eller lägg om, vid behov.

Väggar och golv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Rådgör med VVS-firma om lämplig inkoppling. Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade. Kontrollera att spygatterna längst ned på stuprören inte är igensatta. Rensa eller lägg om vid behov.

I områden med dagvattenledningar är det inte tillåtet att koppla husdränering eller annat dagvatten till spillvattenledningarna.

Garageport, källarfönster och trappor

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor. För att undvika denna typ av översvämning bör man om möjligt hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa och källarfönster med ljusschakt.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Se över behovet av exempelvis fönster eller garagenedfarten. Om gatan utanför huset ligger i en svacka är risken stor för att regnvatten samlas där.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till en stenkista i stället.

Vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Ansvar och ersättning

Fastighetsägaren har ansvar att skydda sin fastighet mot översvämning från till exempel skyfall eller att närliggande vattendrag, som åar, sjöar och hav svämmar över.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet