Tjörn kommuns logga, till startsidan

Friggebod och attefallshus

Friggebod och Attefallshus är byggnader som är komplement till ett bostadshus. Här kan du läsa om när anmälan och startbesked krävs och vilka handlingar som ska bifogas.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

  • strandskyddat område
  • kulturmiljöområde
  • naturreservat eller naturvårdsområde
  • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Ett attefallshus eller en friggebod räknas som en komplementbyggnad om byggnaden uppfyller samtliga kriterier.

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
  • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Byggnaden ska underordna sig befintlig bebyggelse.
  • Byggnaden får inte bilda en egen fastighet.

Bygga attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter.

Bygga friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad på högst 15 kvadratmeter.

Handlingar, kostnader och anmälan om attefallshus

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga din anmälan om attefallshus:

Självservice

Kontakt

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet